iX CPP16 Inwestycyjny

Opis produktu


iX CPP16 Inwestycyjny to nowoczesny materiał wiążący na bazie cementu niezbędny przy wykonywaniu podkładów podłogowych. iX CPP16 jest produktem o technicznych i roboczych parametrach zaprojektowanych pod kątem efektywnego mieszania z kruszywem oraz wodą i wygodnego wykonywania posadzek.

iX CPP16 Inwestycyjny do posadzek jest dostępny w workach w postaci gotowej do zmieszania z pozostałymi składnikami podkładu podłogowego. Ze względu na swoją unikalną formułę i właściwości pozwala na przeprowadzenie prac szybko i łatwo. Gwarantuje uzyskanie trwałego i wytrzymałego jastrychu pod warunkiem zachowania odpowiedniego dogęszczenia materiału oraz pielęgnacji wilgotnościowo-temperaturowej i pozostałych zaleceń Holcim (dawniej Lafarge) stosowanych podczas układania podkładu podłogowego.

Image
ix-cpp16-inwestycyjny-720-670.png

Korzyści z zastosowania iX CPP16 

 

 • Łatwiejsze dozowanie do miksoKreta, bez konieczności dzielenia worków na budowie
 • Bardzo dobre właściwości robocze — łatwiejsza obróbka przy ściąganiu i zacieraniu w trakcie prac
 • Aplikacja bez konieczności stosowania domieszek – mieszanka zawiera w sobie specjalnie zaprojektowany układ dodatków modyfikujących

Cechy iX CPP16
 

 • bardzo dobra reologia i plastyczność,
 • podwyższona trwałość i niski skurcz,
 • możliwość stosowania pod każdą okładzinę wierzchnią (płytki ceramiczne, panele podłogowe, okładziny drewniane, w tym z drzewa egzotycznego czy deski o dużych wymiarach, żywicę),
 • aplikacja maszynowa za pomocą pompy lub ręczne układanie.
   

Zastosowanie iX CPP16

 

 • podkłady podłogowe o klasach wytrzymałości od CT-C12-F2 do CT-C20-F4 zgodnie z normą PN-EN 13813,
 • warstwy wyrównawcze i stabilizujące pod podkłady podłogowe.

 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oznaczenia normowe

Materiał przeznaczony do wykonania podkładów podłogowych na bazie cementu zgodny z normą EN 13813:2002.

Warunki stosowania

Przygotowaną mieszankę należy wbudować i zatrzeć w możliwie krótkim czasie, ale nie dłuższym niż 60 minut (dla temperatury 20 st. C i wilgotności względnej powietrza 60% RH). W przypadku panowania wysokich temperatur i/lub niskiej wilgotności powietrza czas na wbudowanie i zatarcie ulega skróceniu.

Temperatura otoczenia w trakcie wykonywania prac powinna mieścić się w przedziale pomiędzy 5°C a 25°C.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Aby chronić oczy i skórę podczas wykonywania prac, zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Szczegółowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa stosowania podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.holcim.pl.

Gwarancja

iX CPP16 Inwestycyjny objęty jest 120-dniową gwarancją.

Opakowanie

iX CPP16 Inwestycyjny zapakowany został w papierowe 20 kg worki i dystrybuowany jest po 56 worków na zafoliowanych paletach (1120 kg).

Warunki przechowywania

Warunki przechowywania produktu właściwe dla zachowania właściwości użytkowych produktu: 

 1. Produkt należy przechowywać w magazynach zamkniętych (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) lub składach otwartych (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone przed opadami).
 2. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy od okresu gwarantowanego przez producenta.
 3. Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające produkt przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
 4. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające produkt przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Kontakt

Image
phone.png

Cement workowany

Image
repair.png

Doradztwo techniczne

Image
info.png

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

Produkty powiązane