10 lat inwestycji Lafarge w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

 
lafarge-10-lat-psse-infografika.jpg

 

Lafarge w Polsce od wielu lat realizuje strategię rozwoju i wdrażania innowacji.
W ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Grupa LafargeHolcim zainwestowała w Cementownię Kujawy 411 mln zł, przyczyniając się do powstania ponad 60 miejsc pracy. Firma nie tylko zmodernizowała technologię produkcji i systemy ochrony środowiska, ale także podniosła jakość produktów i obsługi klienta. Wszystko z myślą o stworzeniu tam jednego z najnowocześniejszych zakładów na świecie. 22 marca na terenie zakładu nastąpiło uroczyste podsumowanie trwającej dekadę inwestycji.

 

Ponad 411 mln zł w 10 lat

W październiku 2008 roku Lafarge w Polsce otrzymał zezwolenie strefowe na rozpoczęcie działań inwestycyjnych w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w ramach którego zobowiązał się do zainwestowania 400 mln zł oraz stworzenia 24 dodatkowych miejsc pracy. Po 10 latach od tamtego momentu nakłady firmy na modernizację i rozbudowę zakładu przekroczyły 411 mln zł i przyczyniły się do powstania 30 nowych miejsc pracy w firmie oraz podobnej liczby stanowisk po stronie współpracujących podwykonawców, dostawców i firm serwisujących.

 

Projekty realizowane w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej to jedna z największych inwestycji w całej Grupie LafargeHolcim na świecie. W ostatniej dekadzie przeprowadziliśmy w Cementowni Kujawy wiele innowacyjnych projektów, zmierzających do stworzenia tam jednego z najnowocześniejszych zakładów na świecie. Chcemy sprostać stale rosnącemu rynkowi, przy jednoczesnej dbałości o środowisko. Inwestujemy w nowe technologie, żeby optymalizować procesy produkcyjne i oferować naszym klientom najwyższą jakość produktów i usług. Cieszę się, że możemy razem świętować zakończenie tego ważnego dla nas projektu – powiedział Gilbert Roth, Dyrektor ds. Przemysłowych Cementu i Kruszyw Lafarge w Polsce.

 

Eko inwestycje

Lafarge od lat inwestuje na Kujawach w systemy i rozwiązania chroniące środowisko naturalne, dzięki czemu zakład spełnia wszelkie krajowe oraz europejskie normy ochrony powietrza przed pyłowymi i gazowymi zanieczyszczeniami. W ramach projektów w PSSE w cementowni zmodernizowano filtry oraz zamknięto hale, w których składowane są materiały do produkcji klinkieru, cementu i paliw. To innowacyjne rozwiązanie wdrożono do tej pory w nielicznych zakładach na całym świecie. Kolejnym elementem działań proekologicznych w strefie była budowa platformy paliw alternatywnych. Dzięki niej materiały energetyczne takie jak plastik, papier, tekstylia czy pocięte opony są przetwarzane w energię, która dostarcza ponad 80 ciepła niezbędnego do wypalania klinkieru. Ta inwestycja jest także impulsem do wzrostu zatrudnienia zarówno w firmie, jak i w całym regionie.

 

Wszystkie nasze działania były elementem długofalowej strategii Lafarge związanej z planami inwestycyjnymi w granicach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nasza 10-letnia współpraca z PSSE przyniosła wymierne korzyści dla obu stron. Inwestycje w zakład przekładają się na impulsy inwestycyjne dla całego regionu, generując nowe miejsca pracy oraz wspierając rozwój lokalnych biznesów podkreśla Stanisław Sobczyk, Dyrektor Cementowni Kujawy, Lafarge w Polsce.

 

O inwestycji Lafarge w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

W 2008 roku Lafarge w Polsce otrzymał zezwolenie strefowe umożliwiające rozpoczęcie inwestycji w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W ramach zezwolenia firma zobowiązała się do zainwestowania 400 mln zł oraz stworzenia 24 miejsc pracy. Projekt oficjalnie zakończył się z początkiem 2018 roku, a nakłady firmy na modernizację i rozbudowę Cementowni Kujawy przekroczyły 411 mln zł. Inwestycja przyczyniła się także do powstania 30 nowych miejsc pracy w Lafarge w Polsce oraz takiej samej liczby stanowisk po stronie współpracujących podwykonawców, dostawców i firm serwisujących.

 

Inwestycje w ochronę środowiska (102 mln zł)

 • Modernizacja filtrów.
 • Zamknięcie hal składowych do produkcji klinkieru i cementu oraz paliw (jeden z nielicznych zakładów na świecie z takim rozwiązaniem).
 • Budowa silosu klinkieru i czterech silosów cementu.
 • Stworzenie platformy paliw alternatywnych – dzięki której materiały takie jak plastik, papier, tekstylia, czy pocięte opony są przetwarzane w energię, która dostarcza ponad 80 ciepła niezbędnego do wypału klinkieru.

 

Inwestycje w nowe technologie produkcji (234 mln zł)

 • Instalacja nowego młyna pionowego przemiału cementu wraz z zasilaniem energetycznym.
 • Zastosowanie kalcynatora liniowego z wydłużonym czasem spalania paliw.
 • Możliwość stałego monitorowania procesu produkcji, spalania i emisji.

 

Inwestycje w poprawę jakości produktów i obsługi klienta (75 mln zł)

 • Oddzielny przemiał materiałów do produkcji cementu, mieszanie, transport i dwa nowoczesne terminale załadunku cementu luzem.
 • Dodatkowe wagi samochodowe oraz samoobsługowy system załadunku cementu luzem.
 • Budowa i wyposażenie automatycznego laboratorium.
 • Instalacje do odciągania i redukcji materiałów w procesie produkcji np. chloru.