Różnorodność, równość i otwartość

Chcemy opowiedzieć o różnorodności w Holcim (dawniej Lafarge) oraz pokazać Wam, jak wygląda równość i otwartość w naszej firmie. Dlatego zapraszamy na pierwszy cykl w ramach projektu Różnorodność, równość i otwartość. Zapytaliśmy kilkanaście kobiet, pracujących w Holcim o ich perspektywę, wyzwania w męskiej branży i możliwości rozwoju.

Różnorodność w miejscu pracy...

Różnorodność w miejscu pracy odnosi się do różnic między poszczególnymi pracownikami, wynikających ze sposobu, w jaki dana osoba identyfikuje samą siebie oraz tego, jak postrzegają ją inni. Obejmuje zatem m.in. płeć, wiek, wykształcenie, a także różne kompetencje, talenty, stanowiska pracy, różne doświadczenia zawodowe czy nawet staż pracy.

Z perspektywy organizacji ważna jest również różnorodność wartości, stylów pracy, uczenia się czy komunikacji, sposobów rozwiązywania konfliktów, a także aspiracji zawodowych.

Chcemy opowiedzieć o różnorodności w Holcim oraz pokazać Wam, jak wygląda równość i otwartość w naszej firmie. Dlatego zapraszamy na pierwszy cykl w ramach projektu Różnorodność, równość i otwartość. Zapytaliśmy kilkanaście kobiet, pracujących w Holcim o ich perspektywę, wyzwania w męskiej branży i możliwości rozwoju.

Dyrektor ds. bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i zrównoważonego rozwoju, członkini SLT. Od 17 lat pracuje w Holcim.

Kierownik ds. jakości w laboratorium przy Cementowni Kujawy. Od 10 lat pracuje w Holcim.

Sztygar górniczy w Holcim Kruszywa i Beton Sp. z o.o. Od prawie trzech lat pracuje w Kopalni Dolomitu Radkowice

Koordynator systemu zarządzania i raportowania BIOZ. W Holcim pracuje od 13 lat.

Kierownik ds. efektywności biznesu i transportu w Wytwórniach Betonu Holcim. Od 13 lat pracuje w Holcim.

Koordynator ds. produkcji. Od 10 lat pracuje w Holcim.

Dyrektor organizacji i zasobów ludzkich, członek SLT.

Karolina Relidzyńska - koordynator ds. poprawy procesów EBM, Małogoszcz.

Magdalena Nędza - kierownik sił sprzedaży B2C - Region Południe. Od 10 lat pracuje w Holcim.

Kierownik Kopalni i zastępca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Od 11 lat pracuje w Holcim.

Budujemy lepszy świat dla ludzi i planety