Fundacja Holcim

Fundacja Holcim na rzecz Zrównoważonego Budownictwa została założona przez Grupę Holcim w 2003 r. Jej celem jest podnoszenie świadomości dotyczącej roli jaką architektura, inżynieria, planowanie przestrzeni miejskiej i budownictwo pełnią w tworzeniu bardziej zrównoważonej przyszłości.

Holcim Awards for Sustainable Construction

Zwycięzcy Holcim Awards 2018

Sztandarowym projektem Fundacji Holcim są nagrody za Zrównoważone Budownictwo (Holcim Awards for Sustainable Construction). Wyróżniane są tu projekty i koncepcje wizualne, które wychodzą ponad równoważenie wpływu na środowisko, odpowiedzialności społecznej i wzrostu gospodarczego. Tym samym są one przykładem architektonicznej doskonałości, którą można łatwo i powszechnie adaptować. Konkurs trwa trzy lata, od ogłoszenia aż do jego zakończenia, a łączna kwota nagród wynosi 2 miliony dolarów.

Nagrody Holcim w konkursie na projekty i wizje dotyczące architektury, inżynierii, planowania przestrzeni miejskiej, materiałoznawstwa, technologii konstrukcyjnych i pokrewnych dziedzin przyznawane są w dwóch kategoriach:

  • Nagrody Holcim w kategorii głównej za modelowe projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju na zaawansowanym etapie projektowania. To kategoria otwarta dla wszystkich.
  • Nagrody Holcim w kategorii “Next Generation” dla wizjonerskich koncepcji i śmiałych pomysłów dotyczących zrównoważonego budownictwa. Ta kategoria skierowana jest do osób do 30. roku życia.

Edycja 2020

Projekty łączące zrównoważone rozwiązania z dążeniem do architektonicznej doskonałości można zgłaszać do 25 lutego 2020 r. Zgłaszane mogą być projekty i koncepcje z obszaru architektury, inżynierii, urbanistyki, inżynierii materiałowej, technologii budowlanych i pokrewnych dziedzin.

Zwycięzcy poprzedniej edycji

W 5. edycji konkursu, w kategorii Next Generation, dwie pierwsze nagrody o łącznej wartości 45 tys. dolarów otrzymali młodzi polscy architekci: Małgorzata Mader i Jakub Grabowski.

Największe uznanie jury konkursu zyskał projekt „Ekospołeczność” - przekształcenie fabryki w Łodzi w kompleks mieszkaniowy. Wysoko oceniono uwzględnienie fizycznych i społecznych skutków dezindustrializacji Polski po 1989 roku, jak również pomysł przekształcenia istniejących budynków fabrycznych, zamiast ich wyburzenia. Dostrzeżono także rozwiązania poprawiające parametry ekologiczne budynku oraz postawienie na pierwszym planie społeczności, czyli budowanie na zasadzie partycypacji.

– Staram się tworzyć architekturę, która jest blisko ludzi, ułatwia im życie i funkcjonowanie na co dzień. Wykorzystuję elementy już wymyślone, aby tworzyć zaskakujące połączenia. Dlatego zdecydowałam się na mariaż rewitalizacji i wykorzystanie hali jednoprzestrzennej i ecohousingu, który jest elementem pomagającym ludziom integrować się z przestrzenią miasta. Takich projekty zawsze dają miastu pozytywną, nową energię i to jest bardzo potrzebne w architekturze – podkreśliła Małgorzata Mader, autorka projektu.

Drugą nagrodę w kategorii Next Generation otrzymała koncepcja przekształcenia klasztoru w Otyniu w woj. lubuskim na ośrodek leczenia uzależnień behawioralnych. Projekt autorstwa Jakuba Grabowskiego pokazuje jak dać nowe życie zabytkom w bardzo złym stanie. Istniejący obiekt został obudowany drewnianą konstrukcją zabezpieczającą go przed dalszą degradacją.

– Zdobycie drugiego miejsca w tak prestiżowym konkursie, w którym udział wzięło tak wielu zdolnych architektów, jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Jestem także szczęśliwy, że dwa projekty z Polski zdobyły główne nagrody w naszej kategorii – jest to dowód na to, że polska architektura świetnie się rozwija. Traktuję to wyróżnienie jako ważny impuls, by pozytywnie patrzeć w przyszłość i dalej inwestować w swój rozwój – powiedział Jakub Grabowski, autor projektu.

Udział w 6. Międzynarodowej Edycji Nagród Holcim można zgłaszać do 25 lutego 2020 r.

 

Dowiedz się więcej na anglojęzycznej stronie Fundacji:

Więcej informacji o Nagrodach Holcim za Zrównoważone Budownictwo

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Ściągnij poradnik krok-po-kroku, jak zgłosić projekt

Pytania i odpowiedzi związane z konkursem

Szczegółowe informacje o docelowych rezultatach dla zrównoważonego budownictwa

Zobacz zwycięskie projekty z poprzednich edycji Nagród Holcim za Zrównoważone Budownictwo

 

Masz dodatkowe pytania dotyczące konkursu?

Wyślij maila do Fundacji:
helpdesk@holcim-awards.org

Forum Holcim

Forum Holcim na rzecz Zrównoważonego Budownictwa to seria odbywających się co trzy lata konferencji, prowadzonych we współpracy z uniwersytetami związanymi z Fundacją. To kilkudniowe wydarzenie jest akademicką platformą dla architektów, inżynierów, planistów i ekspertów budownictwa wszystkich pokoleń i z każdego zakątka globu.

Ponadto, dla uczestników studiów magisterskich i doktoranckich wybranych przez współpracujących z Fundacją uniwersytetów, Forum Holcim jest okazją do nawiązania kontaktów ze światowej klasy profesjonalistami. Ten dialog pozwala młodym ekspertom podzielić się swoją wizją podczas obrad sympozjum. Każdemu Forum Holcim towarzyszą publikacje prac akademickich. Od swojego powstania, Fundacja zrealizowała już 6 edycji tego wydarzenia. Gospodarzem VI Międzynarodowego Forum Holcim poświęconego “Rematerializacji budownictwa” był Amerykański Uniwersytet w Kairze (AUC). Wydarzenie odbyło się w dniach 4-6 kwietnia 2019 r.

 

Dowiedz się więcej na anglojęzycznej stronie Fundacji:

Forum Fundacji Holcim

VI Międzynarodowe Forum Holcim

 

Upowszechnianie wiedzy

lafarge holcim wiedza

Celem Fundacji Holcim jest łączenie potencjału wiedzy i zachęcanie do wprowadzania zrównoważonych rozwiązań w sferze budownictwa. Promuje ona również wybitne i nieszablonowe podejście do zrównoważonego budownictwa poprzez publikacje drukowane oraz elektroniczne, utrzymuje również kompleksową obecność w internecie oraz w mediach społecznościowych.

Więcej na anglojęzycznej stronie Fundacji:

Zobacz publikacje Forum Holcim

Aktualności Fundacji Holcim

 

Kontakt

Fundacja Holcim na rzecz Zrównoważonego Budownictwa regularnie wysyła aktualne informacje o swoich programach i działalności. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w sposób odpowiedzialny i rzetelny, zgodnie z wszelkimi prawnymi wymogami. Stosujemy najnowocześniejsze standardy ochrony integralności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Przejdź do anglojęzycznej strony Fundacji:

Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o Fundacji Holcim, zapisz się tutaj

Informacja o polityce przetwarzania danych przez Fundację i przysługujących prawach w kontekście regulacji dotyczących ochrony danych