DOKUMENTY DO POBRANIA HOLCIM

Ogólne Warunki Dostaw i Usług
Ogólne warunki sprzedaży i dostawy wyrobów Holcim Polska SA w zakresie działalności prowadzonej przez pion betonowy
310 rezultat(y)
20 Czerwiec 2024
Karta techniczna TectorFloor 472
20 Czerwiec 2024
Karta techniczna TectorFloor 471
20 Czerwiec 2024
Karta techniczna TectorFloor 470
20 Czerwiec 2024
Karta Charakterystyki TectorFloor_Posadzka cementowa
20 Czerwiec 2024
Deklaracja właściwości użytkowych TectorFloor 472
20 Czerwiec 2024
Deklaracja właściwości użytkowych TectorFloor 471
20 Czerwiec 2024
Deklaracja właściwości użytkowych TectorFloor 470
19 Czerwiec 2024
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM V/A (S-V) 42,5 N-LH/HSR/NA_Małogoszcz Maj 2024
19 Czerwiec 2024
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM III/A 42,5 H-LH/HSR/NA_Małogoszcz Maj 2024
19 Czerwiec 2024
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II/C-M (V-LL) 32,5 R_Małogoszcz Maj 2024
19 Czerwiec 2024
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II/C-M (V-LL) 32,5 N_Małogoszcz Maj 2024
19 Czerwiec 2024
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II/B-V 42,5 R_Małogoszcz Maj 2024
19 Czerwiec 2024
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II/B-V 42,5 R - HSR_Małogoszcz Maj 2024
19 Czerwiec 2024
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II/B-V 32,5 R_Małogoszcz Maj 2024
19 Czerwiec 2024
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II/B-V 32,5 R - HSR_Małogoszcz Maj 2024
19 Czerwiec 2024
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II/A-S 42,5 R_Małogoszcz Maj 2024
19 Czerwiec 2024
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM II/A-M (S-LL) 52,5 R_Małogoszcz Maj 2024
19 Czerwiec 2024
Świadectwo jakości wewnętrznej kontroli CEM I 52,5 R_Małogoszcz Maj 2024
14 Czerwiec 2024
Beton dymoszczelny Fire Concrete - Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2301
13 Czerwiec 2024
Broszura Kopalnia Dolomitu Radkowice 2021-2022
13 Czerwiec 2024
Broszura Cementownia Kujawy_Zakład Górniczy Kujawy 2021-2022
31 Maj 2024
008-UWB-273_Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Gruntar 22,5 HRB E 3
31 Maj 2024
008_UWB_273_Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Gruntar 22,5 HRB E 3
31 Maj 2024
Karta charakterystyki Gruntar 22,5 HRB E 3