Nota prawna

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Właścicielem strony internetowej https://www.holcim.pl są spółki Holcim w Polsce:

 

Holcim Polska S.A.

ul. Warszawska 110

28-266 Małogoszcz

 

Holcim Kruszywa Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 142B

02-305 Warszawa

 

Hosting:

Amazon Web Services LLC

1200 12th Avenue South
Seattle, Washington 98144-2734 AWS
http://aws.amazon.com

 

Nic, co jest zawarte na niniejszej stronie internetowej nie może być interpretowane jako oferta sprzedaży lub kupna. Produkty, procesy i programy przedstawione na stronie internetowej https://www.holcim.pl niekoniecznie są dostępne we wszystkich krajach. Użytkownik niniejszej strony internetowej zgadza się zatem przyjąć odpowiedzialność za sposób użytkowania i korzystania z informacji zawartych na stronie.

 

Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność informacji zawartych na niniejszej stronie, jednak Holcim nie odpowiada za żadne błędy, przeoczenia lub wyniki poszukiwań na stronie. W szczególności dotyczy to linków zawartych na stronie Holcim, które mogą prowadzić do stron zamieszczanych na serwerach pozostających poza kontrolą Holcim.

 

Strona internetowa www.holcim.pl jest dostępna przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. W okolicznościach pozostających poza kontrolą Holcim, w przypadku problemów związanych z systemami informatycznymi, sieciami telekomunikacyjnymi, pracami prowadzonymi w celu konserwacji lub w przypadku innych problemów technicznych, których nie wyczerpuje powyższa lista, Holcim może podjąć decyzję o zawieszeniu lub przerwaniu dostępu do całej strony lub jej części.

Strona może podlegać modyfikacji bez uprzedniego powiadomienia użytkowników.

Prawa autorskie

Firma Holcim lub jej spółki stowarzyszone są właścicielami wszelkich praw i tytułu do nazwy Holcim oraz aktywności i działania pod nazwą Holcim. Zabrania się używania nazwy Holcim bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ze strony Holcim.

 

Zgodnie z polskim prawem autorskim, zawierającym przepisy o ochronie praw autorskich, zabrania się odtwarzania (chyba że w zakresie własnego użytku osobistego), sprzedaży, rozpowszechniania, wydawania, nadawania, adaptacji, modyfikowania, publikowania, przekazywania w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie, jakichkolwiek danych, prezentacji lub struktury strony albo dzieł chronionych przez prawo autorskie, przedstawionych na stronie Holcim https://www.holcim.pl, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Holcim.

Zabrania się również wprowadzania danych w jakikolwiek sposób na stronę Holcim https://www.holcim.pl oraz prezentowania ich w taki sposób, w wyniku którego zmianie uległyby treść lub wygląd danych, prezentacji lub struktury strony, albo dzieł zamieszczonych na stronie Holcim, albo wystąpiłoby prawdopodobieństwo takiej zmiany.

 

Więcej informacji można otrzymać od administratora serwera pod adresem: komunikacja.lh@holcim.com

Nasi partnerzy

Strona internetowa https://www.holcim.pl jest dostępna przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. W okolicznościach pozostających poza kontrolą Holcim, w przypadku problemów związanych z systemami informatycznymi, sieciami telekomunikacyjnymi, pracami prowadzonymi w celu konserwacji lub w przypadku innych problemów technicznych, których nie wyczerpuje powyższa lista, Holcim może podjąć decyzję o zawieszeniu lub przerwaniu dostępu do całej strony lub jej części.

Strona może podlegać modyfikacji bez uprzedniego powiadomienia użytkowników.

 

 

Strona internetowa https://www.holcim.pl powstała w wyniku współpracy Działu Komunikacji Holcim Polska S.A. w Polsce z następującymi partnerami:

 

Amazon Web Services LLC - usługi hostingowe

1200 12th Avenue South

Seattle, Washington 98144-2734 AWS

http://aws.amazon.com

 

Edifixio - opracowanie techniczne strony

123 rue Jules Guesde

92300 Levallois-Perret - Francja

Tel.: + 11 33 1 56 90 50 40 - Fax: + 33 1 56 90 50 20

www.edifixio.com

Dane osobowe

Holcim nie zbiera danych osobowych za pomocą strony https://www.holcim.pl, a wszelkie informacje, które otrzyma za pośrednictwem tej strony są przesyłane indywidualnie przez użytkowników drogą e-mailową.

 

Użytkownik serwisu może wysyłać wiadomości drogą elektroniczną na adresy e-mailowe podane na stronie https://www.holcim.pl. Każda taka wiadomość zawiera adres e-mailowy nadawcy oraz wszelkie dodatkowe informacje, jakie nadawca chce umieścić w wiadomości.

 

Zastosowane na stronie internetowej techniki monitoringowe mają na celu udoskonalenie doświadczenia i wiedzy na temat nawigacji. Użytkownicy strony mają prawo dostępu do zgromadzonych w ten sposób danych osobowych, prawo do ich usunięcia lub zmiany. Zgromadzone dane osobowe służą wyłącznie do użytku Holcim i jej spółek stowarzyszonych. Holcim nie udostępnia danych osobowych użytkowników podmiotom trzecim, chyba że użytkownik o to wyraźnie poprosi. Holcim usuwa adresy IP użytkowników po upływie 6 miesięcy od daty ostatniej wizyty na stronie.

 

Special notice for American users of https://www.holcim.pl

The Children's Online Privacy Protection Act (C.O.P.P.A.) of 1998 provides safeguards to protect children who use the internet by regulating the online collection of personal information from children under the age of 13. According to this Act, "(...) if you operate a general audience web site and have actual knowledge that you are collecting personal information from children, you must comply with the Children's Online Privacy Protection Act (C.O.P.P.A.)."

Holcim does not intend to collect any Personal Identification Information from children under the age of 13. However, if children under the age of 13 provide Personal Identification Information to us, their parents or legal guardian should request that we delete this information from our files by sending us an email at webmaster@holcim.com. We will make all reasonable efforts to delete children's information from our files. Further information about the Children's Online Privacy Protection Act of 1998 may be found on the Federal Trade Commission's Internetseite (www.ftc.gov).

 

Przy każdej wizycie na stronie https://www.holcim.pl tworzony jest znacznik (cookie) sesji. Znaczniki pozwalają na przechowywanie informacji o wizycie na naszej stronie (odwiedzane podstrony, data i godzina wizyty, itp.) na twardym dysku komputera użytkownika. Z informacji tych można korzystać przy kolejnej wizycie na naszej stronie. Taki znacznik (cookie) pozostaje na komputerze użytkownika przez 30 minut. Cookiesmożna zablokować poprzez zmianę parametrów zabezpieczeń na swojej przeglądarce (np. Narzędzia / Opcje w Microsoft Explorer 6).

 

Strona internetowa https://www.holcim.pl jest zarejestrowana w C.N.I.L. ("Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés") pod numerem 781056, przy czym przygotowywana jest aktualizacja. Usługi w zakresie "Rejestracji Udziałowców" są zarejestrowane w C.N.I.L. pod numerem 1266566; a zebrane informacje na temat kandydatów do Komitetu Konsultacyjnego Indywidualnych Udziałowców są zarejestrowane pod numerem 1266574.

Korzystając ze strony internetowej Holcim, użytkownik jest zobowiązany respektować przepisy francuskiej ustawy z dnia 6.01.1978r. "Informatique, fichiers et libertés" (n°78-17). Każda osoba, która naruszy tę ustawę podlega sankcjom karnym.

 

Zgodnie z przepisami francuskiej ustawy n°78-17 "Informatique, fichiers et libertés", użytkownik ma prawo dostępu do wszelkich informacji, które wymieniają jego nazwisko, może je sprostować lub usunąć.

Prośbę o sprostowanie lub usunięcie danych można wysłać drogą elektroniczną na adres: komunikacja.lh@holcim.com

Zdjęcia i filmy

Zasoby zdjęć i filmów Grupy Holcim oraz Holcim Polska S.A., Holcim Kruszywa Sp. z o.o.