Rodzaje kruszyw 

 

Kruszywa dostępne w ofercie Holcim (dawniej Lafarge) obejmują szeroki wachlarz materiałów o parametrach odpowiednich do wykorzystania w wielu zastosowaniach związanych z budownictwem. Stanowią m.in. składnik mieszanek betonowych, warstw ścieralnych w budownictwie drogowym czy podsypek kolejowych. Poza piaskami i żwirami Klienci mogą liczyć również na dolomity, bazalty czy granodioryty i inny rozdrobniony materiał skalny, w tym na wapienie i mączkę wapienną.

Podążając za ideą zrównoważonego rozwoju, oferujemy także kruszywa ECOSourceTM pochodzące z recyklingu betonu, które pozwalają na redukcję ilości materiału niezbędnego podczas budowy. Dzięki możliwości produkcji kruszyw w pobliżu miejsca wbudowania zredukowany zostaje także ślad węglowy związany z transportem. ECOSourceTM to nie tylko zminimalizowanie wykorzystania zasobów mineralnych i zmniejszenie zanieczyszczeń, ale także obniżenie kosztów budowy.