Wapień

Opis produktu

Wapień jest skałą osadową i należy do najbardziej rozpowszechnionych kruszyw  na świecie. Posiada charakterystyczną jasną barwę, jednakże w zależności od pochodzenia znacząco różni się wyglądem. W zależności od pochodzenia skała ta znacząco różni się wyglądem. Surowiec produkowany w Holcim (dawniej Lafarge) pochodzi ze złoża wapieni organogenicznych Barcin-Piechcin-Pakość.

 

Korzyści z zastosowania kruszywa wapiennego

 • Kruszywa wapienne wykazują bardzo dobre „powinowactwo” adhezyjne z lepiszczem(co pozwala ograniczyć lub całkowicie wyeliminować zastosowanie środka adhezyjnego).
 • Mieszanki mineralno-asfaltowe na bazie kruszyw wapiennych spełniają wymaganie normowe (warstwa podbudowy i wiążąca).
 • Kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0–31,5 (wapienno-żwirowe) pozwala na uzyskanie wymaganych zagęszczeń oraz nośności podbudów stabilizowanych mechanicznie.
 • Zastosowanie wapienia jako materiału lokalnego zdecydowanie obniża koszty budowy(poprzez niższe koszty transportu oraz prostsze rozwiązania logistyczne; średni koszt transportu z Dolnego Śląska jest około 2,5 razy wyższy od kosztu transportu z Kujaw).

 

Parametry techniczne wapienia

Parametry wapienia Holcim:
Nasiąkliwość, WA24WA242 (wg PN-EN 1097-6)
Wskaźnik kształtu, SISI15 (wg PN-EN 933-4)
Wskaźnik płaskości, FIFl15 (wg PN-EN 933-3)
Mrozoodporność, FF2 (wg PN-EN 1367-1)
Mrozoodporność w soli, FNaClNPD (wg PN-EN 1367-6)
Odporność na rozdrabnianie, LALA30 (wg PN-EN 1097-2)

 Właściwości określone dla fakcji 8/16 mm

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

NORMY

Dla kruszyw do warstwy podbudowy, wiążącej i ścieralnej w mieszankach mineralno-asfaltowych zgodnie z:
 • normą PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”,
 • wymaganiami Technicznymi „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
  i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych – WT-1 Kruszywa 2014”. 
Dla kruszyw do podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie zgodnie z:
 • normą PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”,
 • wymaganiami Technicznymi „Mieszanki niezwiązane do dróg publicznych – WT-4 Mieszanki niezwiązane 2010”,
 • normą PN-S-06102:1997 „Drogi samochodowe – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.
Dla kruszyw do betonów zgodnie z:
 • normą PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”.
Dla kruszyw do nawierzchni asfaltowych zgodnie z:
 • wymaganiami Technicznymi „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych – WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2014”.

Kontakt

Image
repair.png

Kruszywa

Image
info.png

Zamówienia i informacje

800 800 225

Bezpłatna infolinia

Artykuły