Dolomit

Opis produktu

Dolomit jest skałą osadową, węglanową o zabarwieniu o odcieniu rudym lub szarym, która powstaje w wyniku procesu przekształcenia skał wapiennych (tzw. dolomityzacji). Proces dolomityzacji zachodzi pod wpływem działania wód bogatych w węglan magnezu.

Holcim  (dawniej Lafarge) należy do liderów na rynku dostawców dolomitu. Popularność naszego materiału wynika m.in. z połączenia najwyższych standardów, bezpieczeństwa i stabilnej jakości. Kruszywo dolomitowe jest wydobywane ze złóż w Radkowicach i Dubiu z uwzględnieniem poszanowania dla środowiska naturalnego.

Korzyści z zastosowania Dolomitu Holcim

 • Niezmienność parametrów chemicznych, która gwarantuje najwyższą i stabilną jakość materiału
 • Odporność na działanie chemii i warunków atmosferycznych
 • Wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne
 • Niska nasiąkliwość
 • Odporność na czyszczenie i ścieranie

Cechy dolomitu Holcim

 

 • nasiąkliwość ‒ WA242 (wg PN-EN 1097-6)
 • wskaźnik kształtu ‒ SI20 (wg PN-EN 933-4)
 • wskaźnik płaskości ‒ Fl20 (wg PN-EN 933-3)
 • mrozoodporność ‒ F2 (wg PN-EN 1367-1)
 • mrozoodporność w soli ‒ FNaCl7 (wg PN-EN 1367-6)
 • odporność na rozdrabnianie ‒ LA25 (wg PN-EN 1097-2)

   

Zastosowanie dolomitu Holcim

 

 • budowa dróg
 • podsypka kolejowa
 • produkcja betonu i asfaltu
 • podsypka pod kostkę brukową
   

 

Parametry techniczne

Parametry dolomitu Holcim:
Nasiąkliwość, WA24WA242 (wg PN-EN 1097-6)
Wskaźnik kształtu, SISI20 (wg PN-EN 933-4)
Wskaźnik płaskości, FIFl20 (wg PN-EN 933-3)
Mrozoodporność, FF2 (wg PN-EN 1367-1)
Mrozoodporność w soli , FNaClFNaCl7 (wg PN-EN 1367-6)
Odporność na rozdrabnianie, LALA25 (wg PN-EN 1097-2)

Właściwości określone dla fakcji 8/16 mm     

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

NORMY

Dla kruszyw do budowy dróg – do warstw ścieralnych, wiążących, podbudów oraz powierzchniowych utrwaleń zgodnie z:
 • wymaganiami Technicznymi „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych – WT-1 Kruszywa 2014” 
 • normą PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
Dla kruszyw do betonów zgodnie z:
 • normą PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”
Dla kruszyw na podsypkę kolejową zgodnie z:
 • normą PN-EN 13450 „Kruszywa na podsypkę kolejową”
Dla kruszyw stosowanych do nawierzchni drogowych zgodnie z:
 • wymaganiami Technicznymi „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych – WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2014”.

Kontakt

Image
repair.png

Kruszywa

Image
info.png

Zamówienia i informacje

800 800 225

Bezpłatna infolinia

Artykuły