Najczęstsze pytania o nasze produkty

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Czym jest beton? Jak wygląda produkcja cementu? Jakie są rodzaje cementu? A może interesują Cię betony do fundamentów? Te i inne pytania znajdziesz w naszej bazie wiedzy wraz z odpowiedziami naszych ekspertów!

29 rezultat(y)

Przyjmuje się, że na 1 m3 betonu B25 potrzeba 300-350 kg cementu. 

Frakcje żwiru oznaczają różne wielkości ziaren tego materiału.

Przesiewanie (sortowanie) to proces polegający na rozdzieleniu kruszywa na poszczególne frakcje, które są zależne od wielkości ziaren.

Beton można barwić. Istnieją różne sposoby, by zmienić jego kolor, np. poprzez zastosowanie barwników, farb lub powłok chemicznych.

Klasy ekspozycji betonu określają warunki, w jakich będzie on eksploatowany, a tym samym wpływają na wymagania dotyczące jego wytrzymałości i odporności na różne czynniki zewnętrzne.

W budownictwie kruszywa stosuje się głównie do przygotowania mieszanek betonowych oraz w projektach infrastrukturalnych do budowy konstrukcji drogi.

Klasa ekspozycji betonu oznaczana jest zgodnie z normą PN-EN 206:2014 i stanowi informację związaną z oddziaływaniem czynników środowiskowych na beton w konstrukcji.

Użyj kalkulatora objętości betonu, aby obliczyć potrzebną ilość betonu na Twoją budowę.

Przed zabetonowaniem fundamentów musimy przygotować zbrojenie i wykonać je zgodnie z projektem budowlanym. Do wykonania elementów konstrukcyjnych należy zastosować stal żebrowaną AIII lub AIIIN.

Mieszankę betonową w czasie układania należy odpowiednio zagęszczać. W ten sposób osiągamy dokładne wypełnienie deskowania, a zarazem doprowadzamy do usunięcia nadmiaru powietrza.

W ciepłej części roku beton, który dopiero wmontowaliśmy w powstającą konstrukcję, może być bardzo wrażliwy na przesuszenie. Aby do tego nie dopuścić, należy zadbać o odpowiednią pielęgnację betonu.

Jeśli zależy nam na uzyskaniu bardziej ciekłej postaci betonu, to absolutnie nie wolno w tym celu dolewać do niego wody. W taki sposób doprowadzamy do zwiększenia wartości wskaźnika w/c.

Beton jest niezwykle popularnym materiałem budowlanym. Nie jest jednak współczesnym wynalazkiem – znali go już Egipcjanie i starożytni Rzymianie.

Dostępne na rynku cementy oprócz oznaczenia rodzaju mają również określone klasy wytrzymałości, w tym wytrzymałości normowej oraz wczesnej.

Świeży beton powinien być odpowiednio pielęgnowany, aby otrzymać w określonym czasie beton o projektowanych właściwościach.

Beton na fundamenty może być towarowy, wodoszczelny i samozagęszczalny. Podstawowym kryterium doboru mieszanki betonowej do fundamentu jest wytrzymałość na ściskanie, która powinna być określona w projekcie budowlanym.

Beton powstaje w wyniku wiązania i twardnienia mieszanki betonowej. Materiał końcowy uzyskiwany jest poprzez wymieszanie kilku składników

Cement jest jednym ze składników stosowanym przy produkcji betonu. Z definicji jest to spoiwo hydrauliczne, wytrzymałe i trwałe nawet pod wodą, produkowane poprzez zmieszanie drobno zmielonego materiału nieorganicznego z wodą.

Szlifowanie betonu wykonuje się przy pomocy wielu technik – w zależności od wielkości obrabianej powierzchni można wykorzystać w pełni ręczne rozwiązania lub maszyny jak szlifierki do betonu.

Na wytrzymałość i trwałość elementów betonowych wpływa między innymi jakość betonu, dlatego najlepiej wybrać mieszankę pochodzącą od renomowanego producenta.

Suchy beton jest specjalną zaprawą składającą się z cementu, kruszywa, piasku i domieszek. W odróżnieniu od klasycznego betonu nie zawiera dużej ilości wody.

Cement produkowany jest zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, która wraz z rozporządzeniami wykonawczymi reguluje kwestie dotyczące dopuszczenia cementu do obrotu oraz bezpieczeństwo jego stosowania.

Cement to spoiwo hydrauliczne o właściwościach wiążących. Otrzymywany jest z surowców mineralnych, a dokładniej kopalin naturalnych takich jak margiel, glina czy wapień.

Istotnym elementem przy każdym zamówieniu betonu jest specyfikacja techniczna, która precyzuje wymagania dotyczące mieszanki betonowej, a także wykonawstwa.