Etapy produkcji cementu

 

Cement jest jednym ze składników stosowanym przy produkcji betonu. Z definicji jest to spoiwo hydrauliczne, wytrzymałe i trwałe nawet pod wodą, produkowane poprzez zmieszanie drobno zmielonego materiału nieorganicznego z wodą. W rezultacie powstaje wytrzymały zaczyn wiążący i twardniejący w wyniku hydratacji.

W składzie cementu można wyróżnić:

  • składniki główne, tj. klinkier portlandzki
  • składniki drugorzędne, nieklinkierowe jak: granulowany żużel wielkopiecowy (S), popioły lotne (V lub W), kamień wapienny (LL)
  • regulator czasu wiązania, tj. siarczan wapnia

Produkcja cementu może odbywać się na podstawie norm o statusie europejskim (PN-EN) i/lub krajowym (PN).

Etapy produkcji cementu portlandzkiego:

1. Wydobycie i przygotowanie surowców. Na tym etapie skład surowca koryguje się, stosując do tego celu różne dodatki takie jak piasek, popioły lotne i dodatki żelazonośne.

2. Wypalanie w celu otrzymania klinkieru.

3. Mielenie klinkieru z dodatkami: gips (regulator czasu wiązania), kamień wapienny, popiół oraz żużel.

4. Sporządzenie mieszanek handlowych. Produkt transportowany jest do pakowni oraz terminali załadunku cementu luzem i w workach.


Wydobycie i wstępna obróbka to jeden z kluczowych technologicznych etapów procesu wytwarzania cementu, ponieważ tylko utrzymanie stałego składu surowca gwarantuje optymalną jakość najważniejszego składnika cementu, jakim jest klinkier cementowy.

Ścisłej kontroli podlega etap stosowania dodatków, ponieważ docelowe właściwości cementu zależą od ich proporcji. Na tym etapie można otrzymać cementy o różnych właściwościach, w tym specjalnych, takich jak: zwiększona wytrzymałość, urabialność czy odporność na agresję chemiczną.