Drogowe spoiwa hydrauliczne od holcim (dawniej Lafarge)

 

Spoiwa hydrauliczne drogowe stosuje się w celu poprawy parametrów wytrzymałościowych gruntów przed budową dróg. Idealnie nadają się do zwiększenia nośności i osuszenia podłoża. W porównaniu z innymi materiałami, takimi jak wapno czy popiół, spoiwa hydrauliczne drogowe charakteryzują się szybkim działaniem i mniejszym stopniem pylenia.

Oferowane przez Holcim spoiwa hydrauliczne powstają na bazie klinkieru portlandzkiego i odpowiednich dodatków mineralnych. Spoiwa Gruntar obniżają wilgotność gruntów, również tych silnie nawilżonych, a także, w porównaniu z materiałami konwencjonalnymi, skracają czas realizacji robót związanych ze stabilizacją gruntów. Dzięki korzystnym parametrom spoiwa szybkowiążącego Gruntar 2,5 HRB E oraz normalnie wiążącego Gruntar 5 HRB N 1 obniżeniu ulegają również koszty robót ziemnych.