Spoiwo drogowe 
Gruntar 5 HRB N 1

Opis produktu


Gruntar 5 HRB N 1 to hydrauliczne spoiwo drogowe normalnie wiążące. Produkt powstaje na bazie klinkieru portlandzkiego i odpowiednio dobranych dodatków mineralnych. Hydrauliczne spoiwo drogowe Gruntar 5 HRB N 1 stosuje się do poprawy parametrów wytrzymałościowych gruntów przed budową dróg. Doskonale nadaje się do poprawy nośności i osuszania podłoża. W porównaniu z takimi materiałami do stabilizacji jak wapno czy popiół wykazuje się szybkim efektem i mniejszym stopniem zapylenia.
 

gruntar-logo.png

Korzyści z zastosowania spoiwa drogowego Gruntar 5 HRB N 1

 • Obniża wilgotność gruntów silnie nawodnionych
 • Gwarantuje mniejszy stopień zapylenia w porównaniu z wapnem
 • Poprawia stabilizację gruntu
 • Ulepsza podłoże drogowe
   
 • Obniża koszty robót ziemnych
 • Skraca czas realizacji robót
 • Poprawia parametry nośności i zagęszczenia gruntów oraz podłoży budowlanych
   

 

Parametry techniczne
 

Właściwości fizyko-chemiczne produktu

Gruntar 5 HRB N 1

Wytrzymałość na ściskanie po 56 dniach [MPa]

≥ 2,5

Wytrzymałość na ściskanie po 56 dniach [MPa]

≤ 22,5

Początek czasu wiązania [min]

≥ 150

 

Cechy spoiwa drogowego Gruntar 5 HRB N 1

 

 • wysoki stopień absorpcji wody;
 • umiarkowana dynamika przyrastania wytrzymałości;
 • niski skurcz;
 • wysoka efektywność zagęszczenia;
 • odpowiednio dobrany skład, który umożliwia chemiczne wiązanie wody.
   

Zastosowanie

 

 • ulepszanie podłoża wszystkich rodzajów gruntów mineralnych, w tym gruntów spoistych;
 • ulepszanie i uszczelnianie gruntów na składowiskach odpadów i obwałowaniach;
 • rewitalizacja terenów zdegradowanych;
 • poprawa nośności i struktury oraz osuszania nasypów;
 • wzmacnianie podłoża pod obiekty budowlane;
 • przygotowywanie stabilizacji pod drogi.
   

KONTAKT

Image
info.png

Zamówienia i informacje

Image
repair.png

Doradztwo techniczne

Zrównoważony rozwój Holcim