DEKARBONIZACJA

W Holcim zdajemy sobie sprawę, jak wielki wpływ na środowisko ma branża budowlana. Jako jej lider aktywnie angażujemy się w przyspieszenie dekarbonizacji sektora budowlanego!

Poprzez inwestycje w zaawansowane technologie oraz rozwój niskoemisyjnych rozwiązań dążymy do stworzenia przyszłościowego, zrównoważonego budownictwa. Kluczem jest jednak nie tylko wykorzystanie materiałów budowlanych o obniżonym śladzie węglowym, lecz holistyczne podejście do procesu dekarbonizacji.

Budownictwo niskoemisyjne

Większość źródeł emisji Holcim bierze się z produkcji materiałów budowlanych. Dlatego wprowadziliśmy do naszej oferty produkty niskoemisyjne o zredukowanym śladzie węglowym dzięki podmianie wybranych składników mieszanek, wykorzystaniu alternatywnych paliw i odnawialnych źródeł energii. W ten sposób dostarczamy naszym klientom przyjazne środowisku materiały, które pozwalają znacząco obniżyć ślad węglowy związany z konstrukcją budynku. Wspieramy ich również przy uzyskaniu certyfikatów EPD dla materiałów.

Image
picture-2-2.png

Cementy ECOPlanet

Produkty z tej rodziny charakteryzują się obniżoną emisyjnością wynikającą z produkcji przy udziale paliw alternatywnych i surowców zdekarbonizowanych. Dzięki temu możliwa jest redukcja CO2 o co najmniej 40% w stosunku do standardowego cementu CEM I.

Image
ecopact-1.png

Betony ECOPact

Betony z tej grupy wyróżniają się nawet 50-procentową redukcją śladu węglowego w porównaniu do standardowej receptury na cemencie CEM I 42,5 R. Efekt został osiągnięty dzięki minimalizacji użycia cementu i wprowadzeniu kruszyw z recyklingu.

Image
video-scene_10-11-1.png

Kruszywa z recyklingu ECOSource

Nasze kruszywa charakteryzuje wysoka jakość i jednolita granulacja. Ich niższa gęstość pozwala na oszczędności – mniejsza waga przy tej samej objętości oznacza obniżenie kosztów. Produkcja materiału może się odbywać  znacznie bliżej miejsca budowy niż w przypadku kruszyw naturalnych, co upraszcza logistykę. 

Image
hm-prefabrykaty-1.png

Prefabrykaty ECOCast

Prefabrykaty to zwiększenie efektywności procesów budowlanych, przyspieszenie prac oraz oszczędność materiałów i redukcja odpadów. Ich zmniejszone przekroje sprawiają, że elementy są lżejsze, do ich produkcji używa się mniej materiałów, co ogranicza negatywny wpływ na środowisko.

TERMOMODERNIZAJCA

Drugim istotnym źródłem emisji w budownictwie jest eksploatacja budynków. Ich efektywność energetyczna staje się nie tylko kwestią ekologicznego wyboru inwestora, ale także wymaganym prawnie obowiązkiem. Zmniejszenie ich emisyjności będzie egzekwowane przez unijną dyrektywę EPBD oraz polską ustawę o termomodernizacji. Wprowadzają one klasowość energetyczną oraz wyznaczają cel neutralności emisyjnej dla wszystkich budynków do 2050 roku. 

Holcim oferuje rozwiązania, które wspierają powstawanie budynków niskoemisyjnych oraz umożliwiają modernizację już istniejących.

Zmniejszenie własnego śladu

Przyglądamy się emisji związanej z całą naszą działalnością. Pracujemy nad jej ograniczeniem w kontekście zużycia energii elektrycznej przez nasze zakłady, budynki i sprzęty oraz łańcucha dostaw, na który składają się transport, wydobycie i produkcja materiałów i paliw. Modernizujemy nasze zakłady, korzystając z technologii, jakie pozwalają na optymalizację ich wydajności. 

Image
gradient_holcim_group_icon_gradient_srgb_server_settings-1.png

Unowocześnianie linii produkcyjnych

Dzięki instalacji energooszczędnych urządzeń oraz wdrożeniu produkcji energii własnej zmodernizowana cementownia w Małogoszczu staje się jednym z nowocześniejszych zakładów w Europie. Inwestycje pozwolą na zmniejszenie zużycia energii przez zakład o 30%. Obniży się również emisja wtórna pyłów poprzez przebudowę magazynów surowców oraz terminali rozładunkowych.

Image
gradient_holcim_group_icon_gradient_srgb_co2-1.png

Wychwytywanie CO2

Instalacja CCS (carbon capture and storage) umożliwia  wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla. Zostanie uruchomiona w Cementowni Kujawy w 2028 roku i umożliwi wychwytywanie 100% emisji dwutlenku węgla z produkcji klinkieru. Instalacja pozwoli na wyłapanie ponad 10 mln ton CO w ciągu 10 lat, co odpowiada 10% rocznej emisji w całym sektorze cementowym w Polsce.

Image
gradient_holcim_group_icon_gradient_srgb_factory_green-1.png

Odnawialne źródła energii oraz alternatywne paliwa

Już 50% energii zużywanej przez zakłady Holcim w Polsce pochodzi ze źródeł odnawialnych. Dzięki podpisywaniu kolejnych umów PPA przybliżamy się do osiągnięcia celu wykorzystywania energii pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych. Z kolei w naszych cementowniach, wykorzystujemy paliwa alternatywne z nienadających się do recyklingu odpadów oraz biomasy do palenia w piecach cementowych.

Image
gradient_holcim_group_icon_gradient_srgb_evaluation-1.png

Digitalizacja

Cyfryzacja procesów pozwala nam na inteligentne zarządzanie produkcją i procesami, które przez optymalizację wydajności operacyjnej wpływają na ograniczenie emisji. Jednym z filarów digitalizacji jest inicjatywa Plants of Tomorrow, w ramach której wprowadzane są innowacje pomagające osiągnąć cele związane z obiegiem zamkniętym i neutralnością emisji.