Holcim zainwestuje ponad 100 mln euro w modernizację cementowni Małogoszcz

 

Holcim (dawniej Lafarge), globalny producent materiałów budowlanych zainwestuje ponad 100 mln euro w unowocześnienie i przebudowę Cementowni Małogoszcz. Modernizacja umożliwi wzrost efektywności technicznej zakładu i minimalizację wpływu na środowisko poprzez redukcję emisji CO2 o ok. 20 i ograniczenie zużycia energii o ⅓. Część inwestycji realizowana będzie przy współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, a zakończenie planowane jest na 2023 rok.

lafarge cementownia malogoszcz ujecie z boku

Warta ponad 100 mln euro inwestycja jest jedną z największych w sektorze cementowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Łączy ona znaczący wymiar ekonomiczny z realizacją celów środowiskowych. Holcim jako pierwszy globalny producent materiałów budowlanych i pierwsza firma w sektorze cementowym podjęła ambitne wyzwanie redukcji emisji CO2 podpisując deklarację Net-Zero Pledge. Do 2030 roku cała grupa zredukuje emisję o 20 w porównaniu z rokiem 2018. W Polsce ambicją Holcim jest osiągnięcie 55 poziomu redukcji, w porównaniu do 1990 roku. Po zakończeniu prac będzie to jedna z najnowocześniejszych cementowni w Europie.


Nowoczesne rozwiązania technologiczne zmniejszają wpływ na środowisko

Obniżenie emisyjności będzie możliwe dzięki budowie jednego, nowoczesnego pieca obrotowego do wypału klinkieru o wydajności ok. 4 tys. ton na dobę. Powstanie również nowa, efektywniejsza instalacja paliw alternatywnych, która umożliwi większe zastosowanie biomasy, czyli odnawialnych źródeł energii pochodzących z przemysłu meblarskiego czy papierniczego. Pozwoli to zminimalizować udział paliw kopalnych w produkcji i będzie stanowić istotny element gospodarki obiegu zamkniętego rozwiązując problem odpadów. Poprawi się również efektywność energetyczna zakładu. Zużycie energii zmniejszy się o ⅓ dzięki mniej energochłonnym urządzeniom i produkcji energii własnej. Obniży się również emisja wtórna pyłów poprzez przebudowę magazynów surowców oraz terminali rozładunkowych. Modernizacja nie zatrzyma produkcji w zakładzie, a klienci będą obsługiwani w normalnym, dotychczasowym trybie.

Image
modernizacja_cementowni_malogoszcz-jacek_patyk-dyr-cementowni-malogoszcz_i_xavier_guesnu_prezes_lafarge.jpg

To duży krok dla Holcim i całej branży cementowej w kierunku bycia bardziej neutralną dla środowiska. Naszą ambicją jest osiągnięcie poziomu 395 kg CO2 netto/tonę cementu w 2023 roku, a do 2030 roku ma to być już 300 kg. To sprawi, że Polska będzie miała jeden z najbardziej ekologicznych cementów na świecie. Ta inwestycja wspiera również realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu poprzez inwestycje w zielone technologie i rozwoju gospodarki opartej na zrównoważonym rozwoju. Pomimo niepewności gospodarczych wywołanych epidemią, rozpoczynamy ten projekt, który wpłynie pozytywnie na rozwój regionu. Inwestycje to również znakomite ukoronowanie naszej 25-letniej działalności w Polsce – podkreśla Xavier Guesnu, Prezes Zarządu Holcim w Polsce.


Współpraca z Krakowskim Parkiem Technologicznym (KPT)

Inwestycja będzie realizowana w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Decyzję o wsparciu wydał Krakowski Park Technologiczny, zarządzający PSI w tym regionie. Wydatki kwalifikowane wyniosą blisko 98 mln euro. Krakowski Park Technologiczny to profesjonalna instytucja otoczenia biznesu, która już od 20 lat wszechstronnie wspiera przedsiębiorców. Pomaga w rozwoju młodych firm, realizując programy inkubacyjne czy akceleracyjne, inspiruje współpracę pomiędzy startupami i potencjalnymi inwestorami. Holcim jest jednym z partnerów przemysłowych programu akceleracyjnego ScaleUp. Dotychczasowa współpraca obu firm zaowocowała rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa pracy (z wykorzystaniem okularów do rozszerzonej rzeczywistości) oraz platformą logistyczną dla dostawców Holcim. Decyzja dla firmy Holcim jest pierwszą decyzją wydaną przez Krakowski Park Technologiczny w województwie świętokrzyskim w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, ponadto KPT wydał tu trzy zezwolenia na działalność specjalnej strefy ekonomicznej. Jednocześnie, jest to największa inwestycja w ramach Polskiej Strefy Inwestycji zarządzanej przez KPT, dlatego spółka doceniła wkład Holcim w rozwój inicjatywy i wyróżniła firmę Małopolskim Drzewem Inwestycji i Innowacji.

Image
modernizacja_cementowni_malogoszcz-wojciech-przybylski-prezes-kpt_i_xavier_guesnu_prezes_lafarge.jpg

Inwestycja Holcim cieszy z wielu powodów. Przede wszystkim, jest to największa jednostkowa decyzja o wsparciu wydana w historii Krakowskiego Parku Technologicznego, to także jeden z największych projektów wspartych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w kraju – mówi Wojciech Przybylski, prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego. – Zielony i prośrodowiskowy charakter tej inwestycji, głównie w zakresie efektywności energetycznej pokazuje pozytywną transformację, która zachodzi w polskim przemyśle. Jednak, co najważniejsze: tak ogromna inwestycja w dobra produkcyjne świadczy o wierze w szybką dynamikę inwestycji w całej polskiej gospodarce i będzie miała bezpośrednie przełożenie również na inne gałęzie przemysłu w regionie – podsumowuje Wojciech Przybylski.

Branża cementowa w Polsce tworzy bezpośrednio prawie 4 tysiące miejsc pracy, a pośrednio to niemal 30 tys (źródło: Raport: “Wpływ branży cementowej na gospodarkę Polski” autorstwa firmy EY 2020). Jedno euro zainwestowane w sektorze cementowym generuje 2,8 euro wartości dodanej w gospodarce UE m.in. w transport, telekomunikację, handel, recykling, energię elektryczna czy gaz (źródło: Dane Stowarzyszenia Producentów Cementu). Działalność Holcim stanowi istotna część dochodów lokalnych samorządów osiągając poziom ok. 10 mln PLN rocznie z tytułu podatków i opłat (źródło: dane własne Holcim Cement SA).

O Krakowskim Parku Technologicznych

Krakowski Park Technologiczny od 20 lat współtworzy warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. Od 10 lat prowadzi Inkubator Technologiczny przeznaczony dla początkujących firm z branży IT. Wspiera i inspiruje społeczność startupową organizując szereg wydarzeń, które pomagają weryfikować biznesowe pomysły: warsztaty, hackatony i konferencje. Realizuje program akceleracyjny KPT ScaleUp. Firmy mogą liczyć na wsparcie funduszy zalążkowych, zwolnienia podatkowe w ramach programu Polska Strefa Inwestycji i preferencyjne warunki wynajmu powierzchni biurowych. Szczególne miejsce w KPT zajmują Przemysł 4.0 i branża growa. KPT współpracuje także z międzynarodową EIT Digital, której celem jest napędzanie cyfrowej transformacji w Europie. W 2019 roku został liderem konsorcjum hub4 industry.