Cement workowany

Poniżej przedstawiamy aktualną ofertę cementów workowanych Holcim (dawniej Lafarge) w nowych opakowaniach. Na bieżąco dbamy o coraz lepszą jakość produktów i udoskonalamy receptury w taki sposób, aby były one coraz bardziej przyjazne zarówno wykonawcom, jak i środowisku naturalnemu.

Stawiamy na właściwości wyrobów najważniejsze dla fachowców i klientów ostatecznych — wytrzymałość cementu oraz jego parametry robocze.

Cement Ekspert®