Cement ECOPlanet Standard

Opis produktu


Cement ECOPlanet Standard – CEM II/C-M (V-LL) 32,5 R to cement portlandzki wieloskładnikowy o klasie wytrzymałości 32,5, wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) i składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-5.

Cement ECOPlanet Standard – CEM II/C-M (V-LL) 32,5 R to cement przeznaczony do większości prac budowlanych i remontowych, doskonały do murowania i tynkowania oraz stabilizacji gruntu.

ECOPlanet Standard należy do rodziny niskoemisyjnych cementów grupy Holcim i w związku z tym został oznaczony specjalną etykietą na opakowaniu, oznaczającą:

 • obniżony o ponad 40% ślad węglowy w stosunku do średniej emisyjności CEM I w Polsce (źródło: www.polskicement.pl/epd-cement/),
 • redukcję emisji CO2, czyli dbałość o środowisko naturalne.

Emisja CO2 dla cementu ECOPlanet Standard została zweryfikowana przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB), czego efektem jest wydanie dokumentu EPD III typu.

Image
standard-720-670.png

Korzyści z zastosowania cementu ecoplanet Standard

 • Redukuje stosowanie wapna hydratyzowanego do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich, czyli obniża ich koszty wytworzenia
 • Ogranicza ryzyko wystąpienia białych wykwitów węglanowych
 • Uniwersalny - idealny do większości prac budowlanych i remontowych
 • Minimalizuje straty materiałowe dzięki podwyższonej przyczepności zapraw do podłoża
 • Poprawia komfort pracy dzięki dobrej urabialności i plastyczności zapraw oraz mieszanek betonowych
 • Optymalny skład oraz wytrzymałość wczesna wydłuża czas zachowania właściwych cech reologicznych mieszanki betonowej oraz zapraw nawet w podwyższonych temperaturach otoczenia
 • Jasna barwa gotowej mieszanki, pożądana przy zaprawach murarsko-tynkarskich
 • Zmniejsza ryzyko wystąpienia rys skurczowych na stwardniałym betonie

Cechy cementu ecoplanet Standard

 

 • wydłużony czas wiązania i twardnienia,
 • umiarkowana dynamika przyrostu wytrzymałości,
 • niskie ciepło hydratacji,
 • niski ślad węglowy,
 • niski skurcz,
 • zawartość w składzie dodatku mineralnego,
 • podwyższona przyczepność do podłoża.
   

 

Zastosowanie cementu ecoplanet Standard
 

 • betony zgodne z PN-EN 206 (rekomendowane klasy wytrzymałości od C8/10 do C20/25),
 • zaprawy murarskie do ścian konstrukcyjnych, fundamentowych, działowych (np. z bloczków betonowych i keramzytowych, betonu komórkowego, ceramiki, klinkieru, silikatów),
 • zaprawy tynkarskie wewnętrzne (cementowe i cementowo-wapienne),
 • osadzanie krawężników,
 • podsypki pod kostkę brukową,
 • chude betony, podłoża pod fundamenty,
 • inne mieszanki dla budownictwa (m.in. do stabilizacji gruntów i podbudów).

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oznaczenie normowe

Cement portlandzki wieloskładnikowy EN 197-5 – CEM II/C-M (V-LL) 32,5 R.

Warunki stosowania

Cement Standard przy dozowaniu zgodnym z aktualną normą PN-EN 206 + PN-B- 06265 może być stosowany w przypadku klas ekspozycji X0, XC1, XC2, XD1, XS1, XF1, XA1.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Cement jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca. Częste wdychanie dużych ilości pyłu cementowego może powodować ryzyko wystąpienia chorób. Kontakt cementu (suchego lub mokrego) z oczami może powodować poważne i nieodwracalne obrażenia. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące rozpuszczalnego chromu sześciowartościowego, zawarte są w Karcie Charakterystyki dla cementu zamieszczonej na stronie www.holcim.pl.

Gwarancja

Cement ECOPlanet Standard objęty jest 120-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie deklarowanych parametrów jakościowych i redukcję Cr(VI).

Opakowanie

Cement Standard dostępny jest w 25-kilogramowych workach, na paletach ofoliowanych 1400 kg.

Warunki przechowywania

Właściwe warunki przechowywania cementu gwarantują zachowanie właściwości użytkowych cementu oraz redukcję chromu(VI):

 1. Cement należy przechowywać w magazynach zamkniętych (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) lub składach otwartych (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone przed opadami).
 2. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy od okresu gwarancji na produkt.
 3. Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.
 4. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Kontakt

Image
phone.png

Cement workowany

Image
repair.png

Doradztwo techniczne

Image
info.png

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

Produkty powiązane