Infrastruktura drogowo-mostowa, kolejowa i inna – materiały budowlane Holcim

Infrastruktura to całość obiektów, urządzeń i sieci technicznych, które umożliwiają działanie społeczeństwa i gospodarki. W skład infrastruktury wchodzą drogi, mosty, wiadukty, linie kolejowe, obiekty elektroenergetyczne i inne. Infrastruktura zapewnia podstawowe warunki życia i działalności dla ludzi i firm, a jej właściwy stan jest kluczowy dla rozwoju gospodarczego i społecznego.

Holcim, jako dostawca materiałów budowlanych, zapewnia wysokiej jakości betony, cementy i kruszywa, a także spoiwa i inne produkty niezbędne podczas budowy infrastruktury, a także jej modernizacji czy remontów. Szeroki asortyment dostępnych towarów dopasowany jest w szczególności do potrzeb infrastruktury drogowo-mostowej, kolejowej oraz farm wiatrowych.

Image