Mosty z betonem i cementem od Holcim

 

Infrastruktura mostowa to złożony system, który umożliwia transport drogowy, kolejowy i pieszy nad przeszkodami wodnymi lub terenami trudno dostępnymi. Mosty są projektowane w oparciu o specyfikę terenu, warunki geologiczne i obciążenia, jakie muszą wytrzymać. Konstrukcje mostowe mogą być wykonane z różnych materiałów, jednak obecnie najczęściej stosuje się przy ich budowie beton połączony z innymi materiałami pełniącymi funkcję konstrukcyjną lub ozdobną.

W ofercie Holcim znajdują się betony, które doskonale sprawdzają się w szeroko rozumianej infrastrukturze mostowej. Duże obiekty mostowe wymagają zastosowania betonu mostowego oraz kontraktorowego, który dzięki łatwości zagęszczania, stabilności konsystencji oraz wysokiej wodoprzepuszczalności świetnie spełnia swoją funkcję przy budowie pali wierconych czy elementów podwodnych konstrukcji. Oczywiście beton kontraktorowy sprawdza się także w przypadku mniejszych obiektów mostowych. Poza betonami, przy budowie mostów przydatny jest cement portlandzki TURBO CEM I 52,5 R, który posiada Rekomendację Techniczną IBDiM, potwierdzającą jego przydatność m.in. w infrastrukturze mostowej.

Rekomendowane produkty dla mostów