Beton „mostowy”

Opis produktu

Betony mostowe spełniają wymagania rozporządzeń Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej oraz Ogólnej Specyfikacji Technicznej GDDKiA. Beton zaprojektowany z przeznaczeniem do szerokiego zastosowania w budownictwie mostowym. Stosowane wysokiej jakości kruszywa, cementy oraz odpowiednio dobrane domieszki umożliwiają wyprodukowanie mieszanki betonowej o bardzo wysokich parametrach.

Mosty, wiadukty, estakady i inne obiekty infrastrukturalne są narażone na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych i działań sił natury. Do wbudowania w tego rodzaju konstrukcje inżynierskie doskonale nadaje się mrozoodporny i wodoszczelny beton mostowy.
 

Korzyści z zastosowania betonu mostowego

 • Gwarancja trwałość konstrukcji
 • Elastyczność formowania
 • Łatwość wbudowania
 • Gwarancja jakości składników

Cechy betonu mostowego:

 • stabilność mieszanki betonowej;
 • wysoka jakość zastosowanych materiałów gwarantuje stabilność konsystencji i napowietrzenia betonu, co ma wpływ na prawidłowe wbudowanie;
 • trwałość;
 • wysokie parametry trwałościowe betonu, takie jak mrozoodporność, wodoszczelność, penetracja wody pod ciśnieniem, odporność na środki odladzające oraz nasiąkliwość.

   

Zastosowanie betonu mostowego:

 • mosty;
 • wiadukty;
 • estakady;
 • inne obiekty infrastrukturalne.

Parametry techniczne

 

1. Wytrzymałość na ściskanie betonu C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60, C55/67, C60/75, C70/85 i wyższe.

2. Nasiąkliwość betonu – 5 badana metodą badawczą wg PN-88/B-06250 Beton zwykły

3. Mrozoodporność  F150 – F300 badana metodą badawczą wg PN-88/B-06250 Beton zwykły

4. Wodoszczelność od W8 do W12 – badana metodą badawczą wg PN-88/B-06250 Beton zwykły

5. Penetracja wody pod ciśnieniem – max 50 mm

6. Odporność na środki odladzające w klasie FT1 FT2

7. Niski skurcz

8. Klasy ekspozycji XC4, XD1 – XD3;  XF1- XF4; XA1-XA3

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oznaczenia normowe

PN-EN 206

Warunki stosowania

Jak każda mieszanka betonowa wymaga znajomości zasad wbudowywania betonu oraz późniejszej pielęgnacji wilgotnościowo-termicznej w zależności od warunków atmosferycznych.

Kontakt

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Jak kontrolowana jest jakość produkowanej mieszanki betonowej?

Mieszanka betonowa znajduje się pod stałą kontrolą laboratoryjną zarówno na węźle, jak i w miejscu jej wbudowania. Podczas kontroli laborant sprawdza konsystencję, gęstość i temperaturę świeżej mieszanki betonowej, a także pobiera próbki do dalszych badań.

Czy beton mostowy jest pompowalny?

Beton mostowy jest dostarczany na plac budowy betonomieszarką, z której może być rozładowywany bezpośrednio za pomocą kosza lub podawany na miejsce wbudowania pompą.

W jakich klasach ekspozycji może być stosowany beton mostowy Holcim?

Beton mostowy Holcim jest dopuszczony do stosowania w klasach ekspozycji X0, XC, XD, XS, XF, XA oraz XM.

Dokumenty do pobrania - archiwalne

Artykuły