Zarząd

Członkowie Zarządu

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny Kruszyw
Dyrektor Finansowy i Zakupów
Dyrektor Przemysłowy Cementu
Dyrektor Generalny Linii Produktowej Betonu

Członkowie Zespołu Zarządzającego

Dyrektor Organizacji i Zasobów Ludzkich
Dyrektor ds. Bezpieczeństwa, Ochrony Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju
Dyrektor Marketingu i R&D
Dyrektor Handlowy Dystrybucja
Dyrektor Handlowy cement luzem
Dyrektor Generalny Geocycle Polska Sp. z o.o.
Dyrektor Działu Prawnego, Główny Radca Prawny (General Counsel)
Dyrektor ds. Technologii Cyfrowej