Zarząd

Członkowie Zarządu

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Działu Prawnego, Główny Radca Prawny (General Counsel)
Dyrektor Finansowy i Zakupów
Dyrektor Przemysłowy Cementu
Dyrektor Generalny Kruszyw
Dyrektor Generalny Linii Produktowej Betonu

Członkowie Zespołu Zarządzającego

Dyrektor Organizacji i Zasobów Ludzkich
Dyrektor ds. Bezpieczeństwa, Ochrony Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju
Dyrektor Komunikacji i Relacji Zewnętrznych
Dyrektor Marketingu i R&D