andrzej-palilo-zarzad

Andrzej Paliło
 

Dyrektor Działu Prawnego, Główny Radca Prawny (General Counsel)

Radca prawny, ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Gdańskim w 1992. W latach 1992/1993 ukończył studia podyplomowe z ubezpieczeń gospodarczych na Wydziale Bankowości i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1993-1996 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, a od 1996 jest Członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych, obecnie w Warszawie. W Grupie Holcim pracuje od 1997, od 2004 jako Główny Radca Prawny. 

Specjalizuje się w prawie ochrony konkurencji, prawie spółek handlowych, w transakcjach typu M&A oraz joint venture, prawie nieruchomości, a także zagadnieniach zgodności (compliance).