Jesteśmy Top Employer 2024!

 

Brawo TY! Brawo MY! Lafarge czwarty rok z rzędu w gronie Najlepszych Pracodawców!

Wierzymy, że to ludzie tworzą naszą organizację. Jesteśmy dumni z tego, że nasi pracownicy mogą odnosić sukcesy, mając dostęp do najlepszych praktyk HR oraz wspierając się możliwościami, jakie daje im nasza organizacja.

Co oznacza tytuł TOP EMPLOYER?

Program Certyfikacji ocenia organizację pod kątem standardów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Podczas badania, ocenianych jest ponad 600 praktyk HR pogrupowanych w dziesięciu tematach, które obejmują kluczowe kwestie związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Aby zakwalifikować się do udziału w programie certyfikacji, organizacja musi posiadać zaawansowane, sformalizowane praktyki HR.

Image
top-employer-2024.png
Image
certyfikat-te.jpeg
Image
certyfikat-te24.jpeg

Jak przebiega certyfikacja?

Proces oceny jest niezwykle dokładny i precyzyjny, dzięki czemu weryfikacja odpowiedzi udzielonych podczas badania przeprowadzana jest obiektywnie oraz uczciwie. Przebiega on w kilku etapach:

  • I etap: wypełnienie raportu, udzielenie odpowiedzi na pytania oraz dostarczenie dokumentów pokazujących obszary dotyczące zarządzania pracownikami, strategii HR, etyki, well-beingu, benefitów, możliwości rozwoju, polityki wynagradzania, przywództwa, zatrudnienia i wielu innych
  • II etap: Instytut TE dokonuje weryfikacji udzielonych odpowiedzi oraz dostarczonych dokumentów potwierdzających praktykę.
  • III etap: przeprowadzana jest całodniowa sesja walidacyjna w firmie ubiegającej się o certyfikację, podczas której ekspert zewnętrzny ocenia i opiniuje opisane przez firmę praktyki
  • IV etap: ostatnim etapem jest przeprowadzenie niezależnego audytu zewnętrznego, który ponownie sprawdza procesy i dokonuje obiektywnej punktacji firmy opartej na wynikach końcowych w poszczególnych obszarach.

TOP EMPLOYER to więcej niż tytuł...

To również czerpanie nauki z informacji zwrotnej, źródło nieocenionej wiedzy i wskazówek. To klucz do rozwoju i poszerzania możliwości.

Cenimy sobie to, co mówią nam nasi pracownicy. Zarówno w codziennej komunikacji jak i podczas ogólnych badań i ankiety eNPS. Słuchamy i wprowadzamy sugerowane przez uczestników udogodnienia i wskazywane zmiany.

Jednocześnie słuchamy też ekspertów, czytamy o trendach rynkowych, rozmawiamy ze specjalistami z dziedziny HR.

Na podstawie dostarczonych przez Instytut Top Employer raportów benchmarkowych i branżowych, poznajemy najlepsze polskie i światowe standardy HR, dzięki nim możemy czerpać inspiracje i doskonalić swoje działania HR. Informacje te pozwalają zrozumieć, w jakim miejscu jest nasza organizacja, pod względem zaawansowania praktyk HR oraz jak nasz wynik wygląda na tle wyników pozostałych certyfikowanych pracodawców. Dostajemy dostęp do:

  • Raportów feedbackowych
  • Warsztatu na temat trendów rynkowych
  • Dashboardu i analiz informacji z Kwestionariusza Najlepszych Praktyk HR

Wyniki w poszczególnych tematach

Image
wyniki-te.jpeg