Inne

Poza głównym profilem działalności staramy się angażować również w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, środowiska naturalnego, nauki, edukacji i kultury. Poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, dzielimy się naszą wiedzą oraz uczestniczymy w wartościowych projektach. Tutaj mogą Państwo dowiedzieć się o ważnych wydarzeniach, które są związane bezpośrednio z marką Holcim.

9 rezultat(y)
Jesteśmy Top Employer 2024!

Wierzymy, że to ludzie tworzą naszą organizację. Jesteśmy dumni z tego, że nasi pracownicy mogą odnosić sukcesy, mając dostęp do najlepszych praktyk HR.

Zielona moc Holcim. Chcemy utrzymać naszą pozycję pracodawcy pierwszego wyboru, ponieważ to nasi ludzie są motorem pozytywnych zmian.

Jesteśmy Top Employer 2022!

Kolejny rok z rzędu jesteśmy dobrym miejscem pracy, co potwierdza fakt, że nasze wartości są naszą siłą i znajdują uznanie u naszych obecnych i potencjalnych pracowników.

Dbamy o pracowników

Dwunasta edycja programu Top Employers, po raz kolejny, wskazała najlepszych pracodawców w Polsce. Jak się domyślacie jednym z nich w tym roku zostało Holcim.

W 1858 roku odkryto w Wapiennie, a następnie w Bielawach, w miejscowościach leżących przy drodze krajowej Pakość-Barcin, fragment złoża wapienia (kamienia wapiennego).

Władze województwa nagrodziły nas za modernizację i rozbudowę Cementowni Kujawy w Piechcinie.