EKOLOGIA


Niekorzystne zmiany klimatyczne w dużym stopniu spowodowane są emisją CO2 do atmosfery. Choć oczywiście największym emitentem dwutlenku węgla jest przemysł, to jednak budynki w całym cyklu swojego życia odpowiadają aż za 40% CO2 w atmosferze. 10% z tego stanowią materiały budowlane. Stosując nowe technologie i modernizując produkcję, Holcim dąży do redukcji CO2 w atmosferze nawet do zera.

16 rezultat(y)

Do produkcji materiałów budowlanych zużywamy zasoby naturalne naszej planety i wykorzystujemy energię. 

Produkty EPS Izolbet zostały wpisane na listę ZUM, która pomaga wnioskodawcom programu Czyste Powietrze w wyborze materiałów spełniających odpowiednie kryteria techniczne.

Obecnie sektor budowlany odpowiada aż za 38 proc. emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej.

Beton jest drugim po wodzie, najczęściej używanym materiałem w budownictwie. 

Setka miast, w których zamieszkuje 12 proc. mieszkańców Europy, uczestniczy w misji Unii Europejskiej na rzecz inicjatywy Neutralne Klimatycznie i Inteligentne Miasta do 2030 r.

„Eco Mural” - to konkurs na autorski projekt muralu, którego celem jest przedstawienie w kreatywny i prosty sposób działań Holcim i Geocycle w Polsce na rzecz dekarbonizacji budownictwa.

Dzięki wartej ponad 100 mln euro modernizacji Cementowni Małogoszcz w Polsce będziemy produkować jeden z najbardziej ekologicznych cementów w Grupie Holcim.

Można powiedzieć, że jesteśmy oczko wyżej od zwykłych spalarni, bo odzyskujemy ciepło, a popioły i żużel w piecu cementowym stają się częścią mieszanki surowcowej wypalanego klinkieru

Dzięki wykorzystaniu paliw alternatywnych Holcim znacząco zmniejszył udział energii z paliw kopalnych, a tym samym obniżył emisję CO2.

Rosnące ceny energii elektrycznej są bardzo dużym wyzwaniem dla branży, dlatego też eksperci Holcim biorą czynny udział w ogólnopolskiej debacie na ten temat.

Polski przemysł cementowy jest jednym z najnowocześniejszych na świecie: w ciągu ostatnich 30 lat zmniejszono o 40 emisję brutto CO2.

Trzykrotne obniżenie wskaźnika wypadkowości, szereg inwestycji wpływających na redukcję emisji CO2...

Władze województwa nagrodziły nas za modernizację i rozbudowę Cementowni Kujawy w Piechcinie.

Paliwa alternatywne i wykorzystywanie surowców wtórnych to nieodłączny element realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.