Paliwa alternatywne - fakty i mity

 
 
paliwa alternatywne 2

Paliwa alternatywne i wykorzystywanie surowców wtórnych to nieodłączny element realizacji działań na rzecz ochrony środowiska. Zwolennicy stosowania paliw alternatywnych w procesie wypału klinkieru do produkcji cementu podkreślają, że zmniejszana jest powierzchnia składowisk oraz eksploatacja surowców naturalnych. Przeciwnicy zastanawiają się, czy współspalanie odpadów jest korzystne, jaki ma wpływ na powietrze oraz co robi się z frakcją resztkową pozostająca po spaleniu? Jak jest naprawdę?  

 

 

1. Stosowanie paliw alternatywnych wymaga podniesienia poziomu nadzoru nad przebiegającymi procesami produkcyjnymi. PRAWDA

Tak, podniesienie poziomu nadzoru jest konieczne. Wymaga też większego nakładu środków finansowych, zaawansowanych technologii, wiedzy i nowych umiejętności. Są jednak procesy, które nie są niczym nowym. Jednym z przykładów może być tzw. bocznikowanie gazów z pieca obrotowego, które wykorzystywane jest do kontroli obiegu chlorków wewnątrz instalacji do wypału klinkieru. Ten system już dawno temu był wykorzystywany w zakładach korzystających z zasolonych złóż kamienia wapiennego. Dziś jest to system powszechny dla zakładów o wysokim stopniu zastąpienia paliw konwencjonalnych, takich jak nasze obie cementownie. W październiku 2018 roku zastąpienie węgla paliwami alternatywnymi wyniosło 80,49 dla cementowni Kujawy i 79,49 dla cementowni Małogoszcz. Co roku zwiększane są nakłady na remonty urządzeń i instalacji, a wraz ze wzrostem stosowania paliw alternatywnych używamy coraz bardziej wyspecjalizowanych materiałów ogniotrwałych w piecu obrotowym i na wieży wymiennika ciepła. Stosowanie paliw alternatywnych to także oszczędności dla firmy, a dodatkowa stała kontrola, nadzór i inwestycje poprawiają bezpieczeństwo wszystkich pracowników.

prawda o paliwach alternatywnych

2. W piecu spalane jest wszystko, bez jakiejkolwiek kontroli, co potem przekłada się na jakość cementu. FAŁSZ

Wszystkie paliwa alternatywne poddawane są ścisłej kontroli prowadzonej przez spółkę Geocycle. Pracownicy kontrolują źródło, z którego pochodzi dane paliwo, a także materiały wsadowe używane do jego produkcji. Odwiedzają zakłady produkcyjne, a dzięki pracy naszych laboratoriów każda dostawa poddawana jest kontroli jakościowej. Popiół powstający ze spalenia paliw jest wbudowywany w całości w strukturę kryształów faz klinkierowych. Dokładnie tak samo dzieje się z popiołem powstałym ze spalania np. węgla. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam tak dobrać strumień paliw, aby nie stanowił zagrożenia zmiany parametrów dla naszych produktów. Również stężenie soli chlorków (które rośnie wraz ze wzrostem stosowania paliw alternatywnych) jest ograniczone do poziomu 0,10 , co wynika z potrzeby zabezpieczenia zbrojenia przed korozją. Ograniczenie to wprowadzono jednak na długo przed rozpoczęciem stosowania paliw alternatywnych, aby uniknąć nadmiernego stosowania soli chlorków jako dodatku zwiększającego wytrzymałości wczesne zaczynu cementowego i betonu.

paliwa alternatywne 1

3. Współspalanie porównać można do spalania śmieci w piecu domowym. FAŁSZ

Dzisiaj największe obawy budzi szkodliwa emisja spalin. Bardzo dużo słyszymy o śmiercionośnym smogu, który powstaje głównie przy udziale niskiej emisji, czyli mówiąc wprost ze spalania odpadów w piecach domowych. Wprowadzane wraz z paliwami alternatywnymi chlorki i chlorowcopochodne ulegają w piecu pirolizie, w temperaturze dla kalcynatora 850-1150⁰C oraz 2000⁰C dla pieca obrotowego. Jednym z najważniejszych parametrów fizykochemicznych, na który zwracamy uwagę podczas współpracy z dostawcami, jest zawartość związków chloru. Zawartość chloru dla wszystkich paliw przyjmowanych przez nasze zakłady nie jest większa niż 0,7, mimo iż dla kalcynatora ograniczenie wynosi 1 . Strumień pyłu wzbogaconego w chlorki jest oddzielany od gazów w filtrze workowym, kierowany do zbiornika, a następnie dozowany do młynów cementu, gdzie stężenie chlorków wynosi zaledwie 0,07. Wysoka temperatura spalania oraz specjalne systemy odpylania eliminują więc całkowicie zagrożenie szkodliwej emisji.

Autorem tekstu jest Monika Michalska, Doradca Techniczno — Handlowy ds. Paliw Alternatywnych w Geocycle Sp. z o.o.

Artykuły