Czy polski przemysł cementowy jest nowoczesny?

 
 

Polski przemysł cementowy jest jednym z najnowocześniejszych na świecie: w ciągu ostatnich 30 lat zmniejszono o 40 emisję brutto CO2, a w piecach cementowych gospodaruje się nawet 12 odpadów komunalnych powstających w kraju – przekonywał podczas IX Konferencji Naukowej „Energia i Środowisko” Stanisław Sobczyk, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Przemysłowy Holcim w Polsce.

czy polski beton jest nowoczesny 2

W dniach 9-11 września 2019 w Szczyrku odbyła się IX Konferencja Naukowa „Energia i Środowisko” organizowana przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu. Wydarzenie zbiegło się z 65-leciem powstania Instytutu Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych.

Główne zagadnienia konferencji dotyczyły m.in. rozwoju proekologicznych metod wytwarzania cementu, betonów i innych materiałów budowlanych. Wiele uwagi poświęcono też problematyce zagospodarowania odpadów oraz nowym technologiom.

Jednym z prelegentów był Stanisław Sobczyk, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Przemysłowy Holcim w Polsce, który mówił o nowych technologiach w przemyśle cementowym. W swojej prezentacji postawił pytanie: Czy polski przemysł cementowy jest nowoczesny? Poniżej przedstawiamy kluczowe wnioski.

1. Polski przemysł cementowy jest jednym z najnowocześniejszych na świecie, dzięki czemu produkowany przez nas cement jest najwyższej jakości.

2. Zakłady cementowe pomagają w rozwiązywaniu problemów środowiskowych, m.in. związanych z zagospodarowaniem odpadów. W piecach cementowych w Polsce można zagospodarować nawet 12 powstających w kraju odpadów komunalnych w postaci paliw alternatywnych. Dzięki temu oszczędzane są paliwa kopalne. Holcim w Polsce jest firmą najbardziej zaawansowaną w wykorzystaniu paliw alternatywnych zarówno w Polsce, jak i Europie.

3. Wytwarzane przez przemysł produkty uboczne i odpady z procesów produkcji i spalania węgla (w Polsce to ponad 30MT) są wykorzystywane przez przemysł cementowy jako alternatywne surowce i dodatki mineralne do produkcji cementu. Szacuje się, że przemysł cementowy może zagospodarować prawie połowę tych odpadów, jednak wymaga to nowych rozwiązań w procesie ich przetwarzania celem podniesienia ich walorów do zastosowania w produkcji cementu.

4. W ciągu ostatnich 30 lat branża cementowa w Polsce zmniejszyła o 40 emisję brutto CO2, dziś Cement odpowiada za 2 emisji w Polsce (w porównaniu z 5-6 na całym świecie). Jesteśmy zaangażowani w prace zmierzające do dalszego zmniejszenia śladu węglowego w naszych produktach (np. Solidia, beton o niskim śladzie węglowym, betony ultra wysokich wytrzymałości).

czy polski beton jest nowoczesny 1

5. Beton jest niezbędny do dalszego rozwoju ekonomicznego naszego kraju, do rozbudowy dróg i miast. Beton jest też jednym z materiałów o niskim śladzie węglowym (cement to jedynie 10-15 składu mieszanki betonowej, pozostałe to surowce lokalne), a dzięki swoim właściwościom, beton może pomóc w poprawie parametrów technicznych budynku (np. AIRIUM).

6. W dalszej perspektywie niezbędne są inwestycje w celu obniżenia energochłonności na każdym etapie naszej działalności. Jest to ważne, zarówno ze względu na rosnące koszty energii, ale też, aby nowoczesne zakłady cementowe miały minimalny wpływ na środowisko i zapewniały przewagę konkurencyjną.

7. Należy pamiętać, że 70 zużycia energii i emisji nadal pochodzi z użytkowania budynku, a jedynie 30 z materiałów budowlanych. Dlatego powinniśmy kontynuować pracę zarówno nad nowymi produktami, jak i nad potrzebą stosowania „ekologicznych rozwiązań”, od projektowania poprzez cały cykl życia inwestycji.  

Artykuły