Dodatki mineralne Holcim poprawiające parametry betonów i innych mieszanek

 

Mączka wapienna to proszek otrzymywany z węglanu wapnia. Pełni ważną rolę w produkcji betonów jako składnik poprawiający właściwości mieszanki. Dzięki mączce wapiennej beton staje się bardziej szczelny i odporny na korozję, a także zwiększa swoją wytrzymałość mechaniczną. Mączka wapienna jest również wykorzystywana w produkcji zapraw murarskich i tynków.

Kolejnym dodatkiem mineralnym Holcim (dawniej Lafarge) jest krzemionkowy popiół lotny poprawiający urabialność mieszanki i zwiększający szczelność gotowego betonu. Wyselekcjonowane popioły lotne poddawane są obróbce technologicznej i uszlachetnieniu. W ten sposób powstaje kolejny produkt, ProAsh – dodatek mineralny ekologiczny, który podobnie jak klasyczny popiół lotny może być stosowany do produkcji betonów towarowych, prefabrykatów betonowych, a także suchych mieszanek i klejów mineralnych.

Certyfikowany dodatek mineralny do betonów

Certyfikowany dodatek mineralny do betonów