ProAsh - certyfikowany dodatek mineralny do betonów

Opis produktu

ProAsh powstaje w wyniku poddania wyselekcjonowanych popiołów lotnych obróbce technologicznej oraz uszlachetnieniu. Może być stosowany przy produkcji betonów towarowych, prefabrykatów betonowych, suchych mieszanek oraz klejów mineralnych. 

ProAsh jako certyfikowany dodatek mineralny do betonów i wyrób budowlany spełnia wymagania normy PN-EN 450-1. Jest to produkt ekologiczny, powstały w wyniku powtórnego wykorzystania popiołu. Poprawia właściwości i parametry mieszanek betonowych, prefabrykatów z betonu czy też klejów mineralnych.

Korzyści z zastosowania dodatku mineralnego do betonów ProAsh

 • Duża powtarzalność i stabilność kluczowych parametrów, takich jak strata prażenia, miałkość i gęstość.
 • Polepszenie właściwości reologicznych, tj. Poprawa konsystencji mieszanki betonowej, ułatwienie pompowalności oraz wydłużone utrzymanie właściwości roboczych mieszanki betonowej w czasie.
 • Obniżenie kosztów produkcji dzięki możliwości dodatkowej optymalizacji receptur.
   
 • Jeden dodatek do wszystkich klas i rodzajów betonów (tam, gdzie specyfikacja dopuszcza stosowanie dodatków mineralnych typu ii).
 • Jeden dodatek do wszystkich klas i rodzajów betonów (tam, gdzie specyfikacja dopuszcza stosowanie dodatków mineralnych typu ii).
 • Jako certyfikowany wyrób budowlany proash w świetle przepisów nie jest odpadem (eliminuje to konieczność posiadania dodatkowych pozwoleń środowiskowych).
   

Cechy dodatku mineralnego do betonów ProAsh

 

 • wysoka stabilność składu chemicznego;
 • wysoka stabilność i niski poziom strat prażenia;
 • wysoka gęstość nasypowa;
 • niska gęstość ziaren;
 • bardzo dobra kompatybilność z cementami oraz domieszkami chemicznymi.
   

Zastosowanie

 

 • produkcja betonów wszystkich klas ‒ również specjalnych: samozagęszczalnych, architektonicznych, wysokowartościowych;
 • produkcja prefabrykatów betonowych drobno- i wielkoformatowych;
 • produkcja zapraw i mieszanek budowlanych;
 • produkcja suchych mieszanek i klejów mineralnych;
 • produkcja betonów podkładowych i stabilizacji.
cementy popiolowe posadzki okladka

Dowiedz się więcej

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami na temat zastosowania cementów z dodatkiem popiołu lotnego V do produkcji betonów posadzkowych i betonów o podwyższonej szczelności. Udowadniamy w nich, że cementy z dodatkami popiołu lotnego krzemionkowego, podobnie jak cementy żużlowe, bardzo dobrze sprawdzają się w zastosowaniu do posadzek przemysłowych. Ponadto tam, gdzie wymagana jest wysoka szczelność betonu, możemy bez obawy o jakość i parametry techniczne betonu zastosować cement CEM II B-V 42,5 R HSR w zamian za CEM III/A 42,5 N-LH/HSR/NA
 


Przejdź do artykułu:
 

 1. „Zastosowanie cementów z dodatkiem popiołu lotnego V do produkcji betonów posadzkowych”
 2. „Zastosowanie cementu z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego V do produkcji betonów o podwyższonej szczelności”

 

Parametry techniczne

 

Wymagania PN-EN 450-1:2012

Średnie wartości

Wygląd

-

Proszek szary lub ciemnoszary

Straty prażenia

< 5 (kat. A)

4,5

Cl-

≤0,1

0,1

SO3

≤3

0,25

CaO wolny

≤2,5

0,11

CaO reaktywny

≤10

1,8

Stałość objętości

<10 mm

1 mm

Miałkość

Kat. N ≤40

30

Wskaźnik aktywności pucolanowej

Po 28 dniach ≥75

Po 90 dniach ≥ 85

80

88

Gęstość ziaren

±200 kg/m2

2050 kg/m3

Początek czasu wiązania w stosunku do cementu wzorcowego (Cement wzorcowy CEM I 42,5 R)

≤250+250 min
dwukrotny czas wiązania cementu wzorcowego

285 min

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Kontakt

Image
repair.png

Doradztwo techniczne

Image
info.png

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia