Najbardziej ekologiczny cement będzie produkowany w Polsce

Dzięki wartej ponad 100 mln euro modernizacji Cementowni Małogoszcz w Polsce będziemy produkować jeden z najbardziej ekologicznych cementów w Grupie Holcim. Inwestycja przyczyni się do realizacji grupowego celu redukcji emisji CO2 o 20 do 2030 roku oraz celu Holcim (dawniej Lafarge) w Polsce — redukcji 55 emisji CO2 do 2025 roku w porównaniu z rokiem 1990. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, a zakończenie planowane jest na 2023 rok.

cementownia malogoszcz z lotu ptaka

Modernizacja Cementowni Małogoszcz jest kolejną po Cementowni Kujawy inwestycją Grupy Holcim w polskie zakłady. Przypomnijmy, że dzięki zainwestowaniu 150 mln euro w kujawską cementownię, gdzie zastąpiono trzy piece jednym nowoczesnym, ta stała się jedną z najnowocześniejszych fabryk tego typu na świecie. Doskonałe wyniki Holcim w Polsce, a także doświadczenie zdobyte przy poprzednim projekcie zaowocowały kolejną wielką inwestycją.

Warta ponad 100 mln euro inwestycja w modernizację i przebudowę Cementowni Małogoszcz w woj. świętokrzyskim jest jedną z największych w sektorze cementowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Prace przygotowawcze trwały ponad dwa lata — do inwestycji został przypisany dedykowany zespół, który zajmuje się rozwojem projektu. Po zakończeniu prac modernizacyjnych Cementownia Małogoszcz będzie jedną z najnowocześniejszych cementowni w Europie.

Inwestycja łączy wymiar ekonomiczny z realizacją celów środowiskowych. Dzięki modernizacji Holcim w Polsce obniży emisję CO2 zakładu o 20, a będzie to możliwe dzięki:

  • wybudowaniu nowego pieca do wypału klinkieru o wydajności ok. 4 tys. ton na dobę, który zastąpi obecne trzy
  • redukcji zużycia energii o jedną trzecią m.in. dzięki produkcji własnej energii z ciepła gazów wylotowych pieca cementowego (Waste Heat Recovery)
  • powstaniu nowej, efektywniejszej instalacji paliw alternatywnych, przez co zakład będzie korzystać więcej z odnawialnych źródeł energii (udział biomasy ok. 40 ) - dzięki temu cementownie w Polsce będą odgrywać jeszcze większą rolę w gospodarce obiegu zamkniętego, przetwarzając bezpiecznie odpady
  • redukcji emisji wtórnej pyłów poprzez zamknięcie wszystkich hal surowców i wybudowaniu nowych terminali rozładunkowych

Holcim stawia na ekologiczny cement i inwestuje w technologie

Holcim jako pierwszy globalny producent materiałów budowlanych i pierwsza firma w sektorze cementowym podjęła ambitne wyzwanie redukcji emisji CO2, podpisując deklarację Net-Zero Pledge. W Polsce ambicją Holcim jest osiągnięcie 55 poziomu redukcji, w porównaniu do 1990 roku.

Przeczytaj artykuł: Holcim podpisał Net Zero Pledge i zobowiązał się do dalszej redukcji CO2

 

xavier guesnu prezes lafarge w polsce i wojciech przybylski prezes kpt
Xavier Guesnu, prezes Holcim w Polsce i Wojciech Przybylski, prezes KPT.

Priorytetem inwestycyjnym Grupy jest zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych, które zastępują węgiel przy wypale klinkieru - głównego składnika cementu. Ważnym kierunkiem rozwoju jest unowocześnienie zakładów, aby sprostać rosnącemu rynkowi przy jednoczesnej dbałości o środowisko.

Tym samym modernizacja Cementowni Małogoszcz oraz inwestycja w nowoczesne technologie stają się niezbędne, aby zoptymalizować procesy produkcyjne i oferować klientom wysokiej jakości produkty, w tym betony zero- i niskoemisyjne, które wpisują się w strategię redukcji CO2 na świecie, ze szczególnym naciskiem na mniej CO2 netto w produkcji cementu.

To duży krok dla Holcim i całego sektora cementowego w Polsce. Jesteśmy na najlepszej drodze, aby stać się najbardziej neutralną dla środowiska branżą na świecie. Naszą ambicją jest osiągnięcie poziomu redukcji emisji CO2 na poziomie ~395 kg netto na tonę cementu w 2023 roku, a do 2030 roku ma to być 300 kg. Oznacza to, że Polska będzie używać jednego z najbardziej ekologicznych cementów na świecie – podkreśla Xavier Guesnu, Prezes Zarządu Holcim w Polsce.

Dzięki naszym dotychczasowym staraniom Holcim w Polsce jest najbardziej wydajną energetycznie spółką cementową wśród międzynarodowych grup. Naszym dążeniem jest ciągłe zmniejszanie wpływu na środowisko i chcemy mieć swój udział w redukcji światowej emisji netto do zera.

Współpraca z Krakowskim Parkiem Technologicznym (KPT)

Inwestycja będzie realizowana w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Decyzję o wsparciu wydał Krakowski Park Technologiczny, zarządzający PSI w tym regionie. Wydatki kwalifikowane wyniosą blisko 98 mln euro.

Decyzja dla naszej firmy jest pierwszą decyzją wydaną przez Krakowski Park Technologiczny w województwie świętokrzyskim w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, ponadto KPT wydał tu trzy zezwolenia na działalność specjalnej strefy ekonomicznej. Jednocześnie jest to największa inwestycja w ramach Polskiej Strefy Inwestycji zarządzanej przez KPT, dlatego spółka doceniła wkład Holcim w rozwój inicjatywy i wyróżniła firmę Małopolskim Drzewem Inwestycji i Innowacji – regionalnym symbolem nowoczesnej gospodarki przyznawanym osobom i instytucjom, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju gospodarczego regionu.

modernizacja cementowni malogoszcz jacek patyk dyr cementowni malogoszcz i xavier guesnu prezes lafarge
Od lewej: Jacek Patyk, dyrektor Cementowni Małogoszcz, Wojciech Przybylski,
prezes KPT i Xavier Guesnu, prezes Holcim w Polsce.

Inwestycja Holcim cieszy z wielu powodów. Przede wszystkim jest to największa jednostkowa decyzja o wsparciu wydana w historii Krakowskiego Parku Technologicznego, to także jeden z największych projektów wspartych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w kraju – mówi Wojciech Przybylski, prezes zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego. – Zielony i prośrodowiskowy charakter tej inwestycji, głównie w zakresie efektywności energetycznej, pokazuje pozytywną transformację, która zachodzi w polskim przemyśle. Jednak, co najważniejsze: tak ogromna inwestycja w dobra produkcyjne świadczy o wierze w szybką dynamikę inwestycji w całej polskiej gospodarce i będzie miała bezpośrednie przełożenie również na inne gałęzie przemysłu w regionie – podsumowuje Wojciech Przybylski.

Holcim wspiera rozwój województwa świętokrzyskiego

Modernizacja Cementowni Małogoszcz ma również wpływ na rozwój gospodarczy regionu świętokrzyskiego. Oprócz tworzenia miejsc pracy Holcim odprowadza ok. 10 mln PLN rocznie z tytułu podatków i opłat, stanowiąc istotną część dochodów lokalnych samorządów. Cała branża cementowa w Polsce tworzy bezpośrednio prawie 4 tysiące miejsc pracy, a pośrednio to niemal 30 tys. Jedno euro zainwestowane w sektorze cementowym generuje 2,8 euro wartości dodanej w gospodarce UE m.in. w transport, telekomunikację, handel, recykling, energię elektryczną czy gaz.

To, że za trzy lata najnowocześniejsza cementownia w Europie będzie właśnie tutaj, w Małogoszczu, jest wielkim osiągnięciem. Dobra współpraca pomiędzy zakładem, mieszkańcami, a władzami samorządowymi oraz administracją państwową sprawiła, że Holcim postrzega to miejsce jako dobre do inwestowania. Pomimo niepewności gospodarczych wywołanych epidemią, rozpoczynamy ten projekt. Będzie to duży impuls do pobudzenia gospodarczego dla gminy, powiatu i województwa świętokrzyskiego. Modernizacja dowodzi także dużych kompetencji ludzi, którzy pracują w małogoskiej cementowni – dodaje Stanisław Sobczyk, v-ce Prezes Zarządu Holcim w Polsce.

Prace w Cementowni Małogoszcz rozpoczną się jeszcze w tym roku, a zakończenie planowane jest na 2023 rok. Modernizacja nie zatrzyma produkcji w zakładzie, a klienci będą obsługiwani w normalnym, dotychczasowym trybie.

Jestem dumny, że na swoje 50-lecie, w 2024 roku Cementownia Małogoszcz będzie już przemysłową perłą regionu. Tym samym zwiększamy również atrakcyjność gospodarczą tego regionu, z którym jesteśmy mocno związani. Chcemy dalej rozwijać naszą współpracę z najbliższą społecznością i być dobrym sąsiadem. Dlatego inwestujemy w najnowocześniejsze technologie, które jeszcze bardziej zminimalizują wpływ naszej działalności na środowisko naturalne i najbliższe otoczenie – mówi Jacek Patyk, Dyrektor Cementowni Małogoszcz.

Przeczytaj również: Wywiad Jackiem Patykiem z okazji 45-lecia cementowni

Artykuły