Na terenie Cementowni Kujawy powstał Eco Mural

„Eco Mural” - to konkurs na autorski projekt muralu, którego celem jest przedstawienie w kreatywny i prosty sposób działań Holcim (dawniej Lafarge)  i Geocycle w Polsce na rzecz dekarbonizacji budownictwa. Holcim poprzez wdrożenie zrównoważonego podejścia we wszystkich obszarach swojej działalności pragnie wpłynąć na redukcję emisji CO2 w Polsce i na świecie. Celem konkursu było zaangażowanie młodych artystów do promocji zrównoważonego budownictwa i stworzenie formy przekazu, która ma szansę dotrzeć także do innych grup społecznych. Wynikiem konkursu ogłoszonego w ramach projektu było powstanie Eco Murala, który pokazuje ideę zrównoważonego budownictwa.

Jakkolwiek świadomość konieczności działania na rzecz ochrony środowiska jest rozpowszechniona wśród młodych architektów i artystów, to jednak wiedza o konkretnych działaniach podejmowanych przez przemysł, w tym branżę cementową, wciąż wymaga szerszej popularyzacji. W tym właśnie ma pomóc akcja Holcim i Geocycle. Dzięki konkursowi we wrześniu tego roku powstał niezwykły projekt. Eco Mural obecnie zdobi ścianę Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych, który znajduje się na terenie Cementowni Kujawy.

Wywiad z Marcinem Wojtanem - Wiceprezesem zarządu GEOCYCLE POLSKA

Wybór lokalizacji muralu nie jest przypadkowy, gdyż rolą zakładu jest zaopatrywanie cementowni w paliwa alternatywne, pozyskiwane głównie z niemożliwych do poddania recyklingowi tworzyw sztucznych. Takie zastosowanie odpadów eliminuje węgiel w procesach produkcyjnych i zmniejsza emisję dwutlenku węgla. Również Geocycle pozyskuje surowce alternatywne do produkcji cementu, takie jak popioły ze spalania węgla w elektrowniach czy odpady pochodzące z innych gałęzi przemysłu. Dzięki temu nie zalegają one na hałdach, a dostają drugie życie jako składniki cementu obniżając jego ślad węglowy. Z racji tego, że cement jest podstawowym materiałem budowlanym wykorzystywanym do produkcji betonu, klejów, zapraw i wielu innych produktów, to obniżenie jego emisyjność ma wpływ na powstanie ekologicznych produktów budowlanych - mówi Marcin Wojtan, Dyrektor Zarządzający Geocycle Polska.

Mural powstał z ekologicznych materiałów, takich jak specjalistyczne farby fotokatalityczne. Farby te pod wpływem słońca unieszkodliwiają cząstki tlenku azotu w powietrzu, które są jednymi z najbardziej niebezpiecznych składowych smogu. Dzięki temu każdy metr kwadratowy pomalowanej powierzchni zredukował już ok. 0,44 g tlenków azotu. W ten sposób został podkreślony ekologiczny wymiar konkursu, gdyż łączy on zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju firm i troskę o środowisko naturalne.

Projekt nosi tytuł “Harmonia”. Został on zainspirowany relacją między środowiskiem naturalnym, architekturą, tkanką miejską i człowiekiem. W centrum kompozycji znajduje się człowiek otoczony architekturą charakterystyczną dla dużych ośrodków miejskich województwa Kujawsko-Pomorskiego, w którym znajduje się Cementownia Kujawy - mówi Dawid Celek, architekt, zwycięzca konkursu „Eco Mural”. Autor dodaje: Jako architekt wiem, że musimy dynamicznie się rozwijać. Ten rozwój powinien być oparty o zrównoważone gospodarowanie zasobami. To jest droga, która może nas zaprowadzić w przyszłość, której chcemy.

Wywiad z architektem Dawidem Celekiem - autorem murala
ECOMural w Cementowni Kujawy

W dn. 9 września odbyło się uroczyste odsłonięcie Eco Muralu, któremu towarzyszyła sesja dialogu społecznego z udziałem reprezentantów lokalnych organizacji, mediów oraz autora projektu. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy cementowni, którzy wybrali projekt w drodze głosowania. Obecnie Eco Mural stał się integralną częścią krajobrazu cementowni, przypominając o tym, że musimy dbać o to, by nasze środowisko było coraz piękniejsze i zdrowsze.