Xavier Guesnu gościem szczytu COP24

 
 
cop24 2 1 xavier
fot. cop24.gov.pl

Rozwój ekonomiczny nie jest możliwy bez uwzględnienia zasad zrównoważonego rozwoju. Lafarge stara się aktywnie uczestniczyć w debacie dotyczącej zmian klimatu i roli sektora prywatnego w przeciwdziałaniu tym zmianom. Będąc światowym liderem w produkcji materiałów budowlanych, firma ma nie tylko możliwość, ale i obowiązek wywierania pozytywnego wpływu i inicjowania nowatorskich rozwiązań w tej dziedzinie.

Xavier Guesnu Prezes Zarządu Lafarge w Polsce reprezentował Grupę LafargeHolcim podczas odbywającego się w grudniu 2018 roku katowickiego szczytu COP24. Podczas wydarzenia dyskutowano o sposobach na realizację postanowień paryskiego porozumienia klimatycznego. Jednym z długoterminowych celów porozumienia jest zatrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie. Xavier Guesnu włączył się w tę dyskusję jako uczestnik panelu: „Przeniesienie ambicji klimatycznych na wyższy poziom – przywództwo w branży”.

Sektor prywatny liderem zmian


Celem panelu było pokazanie, w jaki sposób sektor prywatny przejmuje inicjatywę w zakresie tworzenia gospodarki niskoemisyjnej. W debacie wzięli udział liderzy biznesu z różnych sektorów przemysłu – cementowego, stalowego, czy chemicznego. Rozmawiano także o wsparciu, jakiego przemysł potrzebuje ze strony rządów, aby móc efektywniej działać w zakresie zatrzymania zmian klimatu.

Dlaczego zmniejszenie emisji CO2 jest tak ważne dla Lafarge?


Budynki są odpowiedzialne za 30-40 globalnych emisji dwutlenku węgla. Cement jest z kolei jednym z najczęściej używanych na świecie materiałów budowlanych. Dlatego jako lider w branży materiałów budowlanych Grupa LafargeHolcim może odgrywać znaczącą rolę w zmniejszeniu śladu środowiskowego. Xavier Guesnu podczas debaty przekonywał, że Lafarge ma obowiązek i możliwości, aby wprowadzać powszechne, pozytywne, globalne i lokalne zmiany w sektorze budowlanym. Zmniejszenie emisji CO2 to jeden z najważniejszych celów zawartych w Planie 2030 Grupy LafargeHolcim. Firma podejmuje szereg działań związanych z procesami produkcji cementu, które pozwalają na stopniowe obniżanie emisji CO2, m.in. poprzez zwiększanie wydajności pieców oraz wyższe zużycie paliw alternatywnych wykorzystywanych do wypału klinkieru. Podczas COP24 Xavier Guesnu mówił także o tym, jak ważne jest budowanie świadomości w zakresie emisji CO2. Badania wskazują, że zaledwie 25-30 emisji CO2 generowanej przez budynki pochodzi z produktów i rozwiązań oraz procesu ich produkcji. Natomiast, za aż 70-75 odpowiedzialne jest użytkowanie budynków w dłuższym okresie czasu. Dlatego kluczowe jest spojrzenie na branżę budowlaną w całym cyklu życia produktów i budynków. Niezbędne jest także wspieranie popytu na rozwiązania zmniejszające ślad węglowy, poprzez wprowadzanie przepisów uwzględniających emisję CO2 w całym cyklu życia budynków.

cop24 3 1 xavier 2 1
fot. cop24.gov.pl

Co robi Lafarge w Polsce aby zmniejszać emisję CO2?


Dzięki trwającej 10 lat, wartej ponad 400 mln zł inwestycji, w znaczący sposób obniżono emisję CO2 Cementowni Kujawy. W ramach projektu powstała także nowoczesna platforma paliw alternatywnych. Odpady takie jak plastik, papier, tekstylia, czy pocięte opony są przetwarzane w energię, która dostarcza ciepło niezbędne do wypalania klinkieru. Lafarge zwiększa także udział dodatków do cementu pochodzących z recyklingu. W sierpniu 2018 roku otwarty został Zakład Separacji Popiołów Siekierki – projekt realizowany wspólnie przez PGNiG Termika. Zakład oczyszcza popioły lotne powstające podczas spalania węgla i przekształca je w surowce gotowe do ponownego wykorzystania. Lafarge stale opracowuje także rozwiązania i innowacyjne portfolio produktowe poprawiające efektywność energetyczną budynków.

Artykuły