Beton kontraktorowy

Opis produktu

Beton wodoszczelny o wysokiej zawartości frakcji pylastych oraz dużej ciekłości i dobrej urabialności – samozagęszczający się pod własnym ciężarem (nie wymaga wibrowania). Nazwa betonu pochodzi od metody układania mieszanki betonowej przez rurę wlewową. Beton kontraktorowy znajduje zastosowanie głównie przy budowie ścian szczelinowych oraz pali fundamentowych, a także w betonowaniach podwodnych.

Korzyści z zastosowania produktu

 • Łatwość wbudowania
 • Gwarancja stabilności konsystencji
 • Gwarancja jakości składników

Cechy produktu:
 

 • stabilność konsystencji mieszanki betonowej;
 • wysoka klasa konsystencji S4/S5;
 • brak segregacji;
 • łatwość zagęszczania;
 • wysoka wodoprzepuszczalność.
   

Zastosowanie:
 

 • pale wiercone;
 • ściany szczelinowe;
 • elementy podwodne murów oporowych;
 • iniekcje.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oznaczenia normowe

PN-EN 206

Warunki stosowania

Jak każda mieszanka betonowa wymaga znojomości zasad wbudowywania betonu oraz póżniejszej pielegnacji wilgotnościowo-termicznej w zalezności od warunków atmosferycznych.

Kontakt

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Co wchodzi w skład mieszanki betonowej kontraktorowej?

Do produkcji betonów kontraktorowych stosuje się wysokiej jakości składniki takie jak: cementy portlandzkie mieszane, hutnicze kruszywa naturalne o kontrolowanych parametrach (żwiry, piaski) oraz domieszki modyfikujące mieszankę betonową.

Na czym polega metoda podawania betonu kontraktorowego?

Metoda polega na układaniu mieszanki betonowej za pomocą rury osłonowej, na której końcu znajduje się lej służący do podawania mieszanki betonowej. Rura wlewowa (kontraktorowa) zapobiega zanieczyszczeniu mieszanki betonowej oraz umożliwia podawanie betonu do otworu.

W jakich klasach ekspozycji może być stosowany beton kontraktorowy?

Beton kontraktorowy jest dopuszczony do stosowania w klasach ekspozycji XC4 oraz XA1–XA3.

Dokumenty do pobrania - archiwalne

Najnowsze artykuły