IX CPP20

Opis produktu


iX CPP20 to nowoczesny materiał wiążący na bazie cementu niezbędny przy wykonywaniu podkładów podłogowych. iX CPP20 jest produktem o technicznych i roboczych parametrach zaprojektowanych pod kątem efektywnego mieszania z kruszywem oraz wodą i wygodnego wykonywania posadzek. Idealny na ogrzewanie podłogowe.

iX CPP20 do posadzek jest dostępny w workach w postaci gotowej do zmieszania z pozostałymi składnikami podkładu podłogowego. Ze względu na swoją unikalną formułę i właściwości pozwala na przeprowadzenie prac szybko i łatwo. Gwarantuje uzyskanie trwałego i wytrzymałego jastrychu pod warunkiem zachowania odpowiedniego dogęszczenia materiału oraz pielęgnacji wilgotnościowo-temperaturowej i pozostałych zaleceń Holcim stosowanych podczas układania podkładu podłogowego.

Image
ix-cpp20-720-670.png

Korzyści z zastosowania iX CPP20

 • Łatwiejsze dozowanie do miksokreta, bez konieczności dzielenia worków na budowie
 • Bardzo dobre właściwości robocze - łatwiejsza obróbka przy ściąganiu i zacieraniu w trakcie prac
 • Idealnie nadaje się na wodne i elektryczne ogrzewanie podłogowe - szczelnie otula rury ogrzewania podłogowego oraz wyróżnia się wyższą przewodnością cieplną niż tradycyjne jastrychy cementowe
 • Krótszy czas wykonawczy przy wbudowywaniu mieszanki
 • Wysoka wytrzymałość na ściskanie i zginanie
 • Niższy koszt jednostkowy wykonywania podkładów podłogowych
 • Aplikacja bez konieczności stosowania domieszek – mieszanka zawiera w sobie specjalnie zaprojektowany układ dodatków modyfikujących
Jaki produkt do posadzek wybrać? Certyfikowani Wykonawcy Lafarge polecają iX CPP20
Zastosowanie innowacyjnego produktu iX CPP20 przy realizacji cementowego podkładu podłogowego

Cechy iX CPP20
 

 • bardzo dobra reologia i plastyczność
 • podwyższona trwałość i niski skurcz
 • bardzo dobra przewodność cieplna
 • długi czas otwarty umożliwiający swobodną aplikację przy realizacji dużych powierzchni roboczych,
 • możliwość stosowania pod każdą okładzinę wierzchnią (płytki ceramiczne, panele podłogowe, okładziny drewniane, w tym z drzewa egzotycznego czy deski o dużych wymiarach, żywicę),
 • aplikacja maszynowa za pomocą pompy lub ręczne układanie.
   

Zastosowanie iX CPP20
 

 • do wykonywania podkładów podłogowych zgodnie z normą PN-EN 13813, o klasach wytrzymałości od CT-C12-F3 do CT-C40-F7
 • podkłady podłogowe z wbudowanym ogrzewaniem podłogowym
 • warstwy wyrównawcze i stabilizujące pod podkłady podłogowe

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oznaczenie normowe

Materiał przeznaczony do wykonania podkładów podłogowych na bazie cementu EN 13813:2002.

Warunki stosowania

Przygotowaną mieszankę należy wbudować i zatrzeć w możliwie krótkim czasie, ale nie dłuższym niż 90 minut (dla temperatury 20°C i wilgotności względnej powietrza 60% RH). W przypadku panowania wysokich temperatur i/lub niskiej wilgotności powietrza czas na wbudowanie i zatarcie ulega skróceniu. Temperatura otoczenia w trakcie wykonywania prac powinna mieścić się w przedziale pomiędzy 5°C a 25°C.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Aby chronić oczy i skórę podczas wykonywania prac, zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Szczegółowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa stosowania podane są na opakowaniu produktu i w Karcie Charakterystyki, dostępnej na www.holcim.pl.

Gwarancja

iX CPP20 objęty jest 120-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie deklarowanych parametrów jakościowych i redukcję Cr(VI).

Opakowanie

iX CPP20 zapakowany został w papierowe 20 kg worki i dystrybuowany jest na zafoliowanych paletach po 56 worków (1120 kg).

Warunki przechowywania

Właściwe warunki przechowywania iX CPP20 gwarantują zachowanie właściwości użytkowych produktu oraz redukcję chromu(VI):

 1. iX CPP20 należy przechowywać w magazynach zamkniętych (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) lub składach otwartych (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone przed opadami).
 2. Okres przechowywania nie powinien być dłuższy od okresu gwarancji na produkt.
 3. Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające produkt przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.
 4. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające produkt przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Kontakt

Image
phone.png

Cement workowany

Image
repair.png

Doradztwo techniczne

Image
info.png

Zamówienia i informacje

800 236 368

Bezpłatna infolinia

Produkty powiązane