HOLCIM w Polsce osiąga 50% energii ze źródeł odnawialnych

  • Już 50% energii zużywanej przez zakłady Holcim (dawniej Lafarge) w Polsce pochodzi ze źródeł odnawialnych.
  • Dzięki kolejnym umowom typu fizyczne PPA, które tym razem zostały podpisane z firmą KGAL, Holcim przybliża się do osiągnięcia celu 100% energii ze źródeł odnawialnych oraz wspiera rozwój OZE w Polsce.

Podpisane umowy pozwalają na uzyskanie energii z dwóch farm wiatrowych zlokalizowanych w Krasinie (35,2 MW) oraz Rywałdzie (27 MW), co umożliwi zaspokojenie 50% zużycia Holcim. Umowa typu PPA (Power Purchase Agreement) pozwala na zakup uzgodnionej ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł przez określony czas i za określoną cenę. Służy także osiągnięciu celów w zakresie dekarbonizacji.

Image
michael-ebner_dyrektor-zarzadzajacy-kgal-investment-management.jpg

Dzięki umowom PPA, firmy mogą mieć zabezpieczone dostawy energii odnawialnej na bardzo niestabilnym rynku. Z kolei KGAL, może wykorzystywać umowy PPA do utrzymywania atrakcyjnych cen energii elektrycznej przez długi czas i tym samym wspierać generowanie zwrotów. Wybraliśmy Holcim jako partnera nie tylko dlatego, że wspieramy wysiłki firmy na rzecz osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w zakresie dostaw energii elektrycznej, ale również dlatego, że jest to producent z branży cementowej, która ma duże zapotrzebowanie na energię.

mówi Michael Ebner, dyrektor zarządzający KGAL Investment Management

Osiągnięcie celu 50% energii odnawialnej stawia Holcim w czołówce firm przemysłowych i budowlanych w Polsce pod względem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Celem Holcim jest osiągnięcie poziomu 100% energii pozyskanej z zielonych źródeł do 2030 roku.

Bezpośrednie zakupy energii z farm wiatrowych wspierają rozwój tych źródeł w Polsce, gdyż zwiększają ich opłacalność, tym samym zachęcając inwestorów do ich budowy. To z kolei ma ogromny wpływ na zmianę miksu energetycznego i przyśpiesza procesy dekarbonizacji polskiej gospodarki. Widzimy potrzebę wsparcia oraz rozbudowania rozwiązań w zakresie umów w modelu PPA i zarządzania energią na poziomie krajowym, gdyż realizacja celów klimatycznych wymaga długofalowych rozwiązań w zakresie rozwoju umów PPA, na które rynek wciąż oczekuje.

mówi Dawid Robak, CFO Holcim w Polsce

Image
dawid-robak-cfo-lafarge-w-polsce-min.jpg

Poza dostawami zielonej energii w ramach umów PPA Holcim prowadzi szereg innych działań w kierunku dekarbonizacji. Inwestuje m.in. w energię słoneczną, zasilającą budynki biurowe na mniejszych zakładach, oraz farmę fotowoltaiczną w Wierzbicy. Realizuje, wartą ponad 100 mln euro, modernizację Cementowni Małogoszcz, gdzie będzie odzyskiwać ciepło powstałe w procesie produkcji cementu i wykorzystywać je do produkcji zielonej energii. Holcim również wdraża pierwszy na skalę globalną projekt całkowitego wychwytywania emisji CO2 w Cementowni Kujawy pod nazwą „Kujawy Go4ECOPlanet". Projekt ten został dofinansowany z Funduszu Innowacji Komisji Europejskiej i ma przyczynić się do obniżenia emisji CO2 w całym sektorze cementowym. Zielona energia wspiera również działania Grupy Holcim, do której należy Holcim, w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego, gdzie firma pracuje nad ponownym wykorzystaniem materiałów rozbiórkowych do budowy nowych obiektów oraz bezpiecznym przetwarzaniem milionów ton odpadów niepoddających się recyklingowi na paliwa alternatywne.

Więcej o strategii zrównoważonego rozwoju Holcim w Polsce: https://www.holcim.pl/zrownowazony-rozwoj.