ECOSource – kruszywa z recyklingu

Opis produktu


ECOSourceTM od Holcim (dawniej Lafarge) to nowa jakość materiałów stosowanych w projektach inwestycyjnych. Dzięki zastosowaniu kruszyw z recyklingu betonu obniżasz koszty, redukujesz ilość materiału oraz masz możliwość ich produkcji blisko miejsca budowy. Tym samym zwiększasz swoją efektywność, redukujesz emisje związane z budową oraz transportem dostarczanego kruszywa oraz przyczyniasz się do minimalizacji zużycia zasobów naturalnych.

Image
ecosource_logo_pl.png
 
aggneo

 

ECOSourceTM i ECOSourceTM Pro to mieszanki kruszyw z recyklingu, które dzięki wytwórniom Holcim mogą być produkowane zdecydowanie bliżej miejsca wbudowania niż kruszywa naturalne, przede wszystkim w dużych miastach. 

Zarówno jeden, jak i drugi produkt odznacza się spójnością materiału w zakresie docelowej frakcji granulacji, która jest utrzymywana dzięki urządzeniom testującym dostępnym we wszystkich zakładach ECOSourceTM. Dodatkowo ECOSourceTM Pro może być stosowany zamiast kruszywa naturalnego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie betonu. Materiał odznacza się niską zawartością siarczanów i pozwala na uzyskanie CBR materiału na poziomie wyższym niż 80.

Korzyści z zastosowania kruszywa ECOSourceTM

 • Wysoka jakość kruszywa ECOSource™ oraz stałość jakości materiału w zakresie frakcji i krzywej przesiewu
 • Przewaga logistyczna oraz oszczędności finansowe związane z transportem ECOSource™ w porównaniu z zastosowaniem kruszywa naturalnego
 • Dzięki niższej gęstości ECOSource™ oszczędność materiału nawet do 25% w stosunku do kruszyw pierwotnych
 • Ochrona zasobów naturalnych dzięki pozyskiwaniu kruszyw z recyklingowanego betonu – kruszywa ECOSource™ spełniają wymogi certyfikacji budynków w systemach breeam oraz leed

Cechy kruszyw z recyklingu ECOSourceTM
 

 • wysoka jakość kruszywa – gruz betonowy dostarczany do naszych zakładów poddawany jest ścisłej kontroli zwłaszcza w zakresie eliminacji zanieczyszczeń;
 • jednolita granulacja - powtarzalna jakość produktu;
 • niższa gęstość ECOSource™ nawet o 25 w stosunku do kruszywa naturalnego o tej samej objętości, pozwala na oszczędności finansowe – płacisz za mniejszą wagę przy tej samej objętości;
 • możliwość wytwarzania kruszywa blisko miejsca wbudowania.
   

Zastosowanie
 

 • podbudowy dróg – ECOSource™ i ECOSource™Pro;
 • pobocza – ECOSource™ i ECOSource™Pro;
 • nasypy i obsypki – ECOSource™Pro;
 • beton towarowy - ECOSource™ i ECOSource™Pro;
 • stabilizacja gruntu – ECOSource™ i ECOSource™Pro.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oznaczenia normowe
 • PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.
 • Wymagania techniczne “MIeszanki niezwiązane do dróg krajowych”
 • Wymagania Techniczne „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych – WT-5 2010”.
 • PN-S-06102:1997 „Drogi samochodowe – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.
 • PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”.
Warunki stosowania

Transport za pośrednictwem pojazdów samochodowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym oraz regulaminie wydawania, transportu i załadunku materiałów kamiennych na terenie CKNH

Warunki przechowywania

Wyroby powinny być przechowywane na utwardzonym podłożu w warunkach zabezpieczających przed zmieszaniem, zanieczyszczeniem i dodatkowym zawilgoceniem

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Czy częstotliwość badania fizycznych właściwości produktów marki ECOSource™ jest w każdym przypadku zgodna z normami?

Badanie właściwości fizycznych jest przeprowadzane z częstotliwością większą niż wymagana normami. Testy dotyczą zarówno produkcji, jak i załadunku oraz transportu. Dzięki ścisłej kontroli Holcim gwarantuje najwyższą i powtarzalną jakość kruszywa z recyklingu.

Jaka jest częstotliwość testowania produktów ECOSource™ w zakresie obecności siarczanów?

ECOSource™ i ECOSource™Pro jako produkt dopuszczony do stosowania w mieszance betonowej i mieszankach związanych hydraulicznie badany jest na obecność siarczanów co 25000 t.

Jaka jest różnica w gęstości objętościowej produktu ECOSource™Pro w stosunku do popularnych kruszyw pierwotnych?

Różnica w gęstości kruszyw w stosunku do ECOSource™ Pro mierzona w g/cm3 wynosi dla:

 • amfibolitu – 29,8% na korzyść ECOSourceTM Pro;
 • bazaltu – 25,7%;
 • granitu – 24,5%;
 • melafiru – 20,7%;
 • wapienia – 24,3%.

Kontakt

Image
phone.png

Kontakt ws. ECOSource - Gdańsk
Andrzej Wieczorek

+48 604 243 003

Image
phone.png

Kontakt ws. ECOSource - Kraków
Łukasz Wereda

+48 502 786 636

Image
repair.png

Kruszywa

Artykuły