Klasy wytrzymałościowe cementu

 

Dostępne na rynku cementy oprócz oznaczenia rodzaju mają również określone klasy wytrzymałości, w tym wytrzymałości normowej oraz wczesnej.

Klasy wytrzymałości normowej cementu

Klasa określa wytrzymałość normową PN-EN 197-1, czyli wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach dojrzewania. Zasada jest taka, że im większe liczbowo oznaczenie, tym wytrzymałość na ściskanie jest wyższa. Wytrzymałość na ściskanie wyraża się w N/mm2; 1 MPa = 1N/mm2.

Klasy wytrzymałości normowej cementu:

  • klasa 32,5 (32,5–52,5 MPa)
  • klasa 42,5 (42,5–62,5 MPa)
  • klasa 52,5 (>52,5 MPa)

Klasy wytrzymałości wczesnej cementu

Oprócz tego określa się wytrzymałość wczesną – to wytrzymałość na ściskanie po 2 lub po 7 dniach. Dla każdej klasy wytrzymałości normowej rozróżnia się trzy klasy wytrzymałości wczesnej.

Klasy wytrzymałości wczesnej cementu:

  • klasa o niskiej wytrzymałości wczesnej (oznaczona symbolem L),  odnosi się tylko do cementów hutniczych CEM III
  • klasa normalnej wytrzymałości wczesnej (oznaczona symbolem N)
  • klasa wysokiej wytrzymałości wczesnej (oznaczona symbolem R)

 

Na opakowaniu cementu mogą wystąpić inne oznaczenia. Sprawdź: Co oznaczają symbole na opakowaniach cementu?

Artykuły