Jakie rodzaje betonu do fundamentów?

 

Beton na fundamenty może być towarowy, wodoszczelny i samozagęszczalny. Podstawowym kryterium doboru mieszanki betonowej do fundamentu jest wytrzymałość na ściskanie, która powinna być określona w projekcie budowlanym.

Rodzaje betonów do fundamentów:

  • beton towarowy – mieszanka wylewana w szalunek za pomocą pompy, którą należy zagęszczać poprzez zawibrowanie, inaczej fundament nie osiągnie wytrzymałości
  • beton wodoszczelny – specjalistyczny produkt o podwyższonej odporności na wnikanie wody gruntowej wylewany podobnie jak beton towarowy
  • beton samozagęszczalny – nowoczesny produkt o płynnej konsystencji, która pozwala na wylewanie betonu bezpośrednio z betonomieszarki w wykop w wyłożony folią, produkt nie wymaga wibrowania

Stosowany dzisiaj beton to zaawansowany technologicznie materiał, który wyróżnia się doskonałymi parametrami przekładającymi się na ułatwienie pracy ekipie wykonawczej oraz ułatwia uzyskanie gładkiej powierzchni i założonej wytrzymałości. Wytrzymałość jest ta określana na podstawie przewidywanych obciążeń i określana w projekcie budowlanym (oznacza się ją symbolami, np. C16/20 to beton na fundament o wytrzymałości minimum 20 MPa, najczęściej spotykany w projekcie domów jednorodzinnych).

Beton samozagęszczalny, jak np. Agilia Fundamenty ułatwia uzyskanie prawidłowej nośności fundamentów przez bardzo dobre wypełnienie szalunków i kontakt ze stalą zbrojeniową, co powoduje zmniejszenie ryzyka powstawania spękań ścian konstrukcyjnych budynków.

Płynna konsystencja umożliwia dotarcie mieszanki do trudno dostępnych miejsc – zasięg płynięcia wynosi do 7 metrów w każdą stronę. Ponadto beton ten wyróżnia się lepszą niż tradycyjny beton fundamentowy przyczepnością do zbrojenia, dzięki czemu zapewnia mocniejszą konstrukcję budynku, co zmniejsza ryzyko powstawania spękań i szczelin w murach.

 

Dowiedz się, jak prawidłowo wykonać fundamenty budynku: Solidny dom na solidnych fundamentach