Jakie są frakcje żwiru?

Frakcje żwiru oznaczają różne wielkości ziaren tego materiału. Są określane na podstawie ich średnicy. Najczęściej stosowane frakcje żwiru to:

  • żwir drobny – o średnicy ziaren od 2 do 8 mm;
  • żwir średni – o średnicy ziaren od 8 do 16 mm;
  • żwir gruboziarnisty – o średnicy ziaren od 16 do 32 mm. W zależności od przeznaczenia i wymagań danego projektu możliwe są różne kombinacje i połączenia tych frakcji.

Do czego stosuje się żwir w budownictwie?

Żwiry mają szerokie spektrum zastosowań, które warunkuje wielkość frakcji i konieczność osiągnięcia wymaganych zgodnie z dokumentacją techniczną parametrów gotowego produktu. Żwiry frakcji 2/8 i 8/16 mm są najczęściej wykorzystywane w mieszankach betonowych stosowanych głównie przy wykonywaniu stropów, schodów, fundamentów, posadzek, słupów itp. Mogą być również stosowane w mieszankach mineralno-asfaltowych. Żwiry o ciągłym uziarnieniu posiadają frakcję np. 0/16 mm; tzw. pospółka często stosowana jest w konstrukcji drogi jako warstwa odsączająca/mrozoochronna. Natomiast mieszanka żwirowa o ciągłym uziarnieniu np. 0/31,5 mm może być stosowana jako podbudowa drogi. Żwiry dzięki swojej naturalnej kolorystyce, którą tworzą drobiny minerałów skalnych, są również popularnym elementem dekoracyjnym w zagospodarowaniu terenów zielonych, np. parków, ogrodów itp. Ze względu na właściwości filtracyjne żwirów używa się również w ekologicznych oczyszczalniach ścieków oraz studniach głębinowych.

Czy w budownictwie stosuje się żwir morski?

Żwir morski nie cieszy się w Polsce zbyt dużą popularnością, ponieważ wydobywa się go głównie na południu Europy, a import nie jest opłacalny. Oprócz tego ma zbyt wysokie zasolenie, żeby mógł być wykorzystywany jako dodatek do zapraw i betonów. Zwykle jest stosowany w ogrodnictwie oraz do wykonywania podsypek.

Znacznie popularniejszy w naszym regionie jest żwir pozyskiwany z rzek, który ma zastosowanie w szeroko pojętym budownictwie.

Który żwir wybrać na budowę?

Zastosowanie żwirów jest uwarunkowane zawartymi w dokumentacji technicznej konkretnymi wymaganiami, które są określone dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych budowli. Proces doboru odpowiedniego kruszywa jest uwarunkowany przestrzeganiem właściwych wymogów projektowych. Te z kolei muszą być zgodne z obowiązującym prawem budowlanym, normami branżowymi i wytycznymi technicznymi.