Co oznacza symbol C16/20?

Taki symbol określa klasę wytrzymałości betonu na ściskanie. W przypadku C16/20 poszczególne znaki oznaczają odpowiednio:

  • C – skrót od ang. concret, czyli beton;
  • 16 – pierwsza liczba oznacza rodzaj próbki, na której określana jest klasa wytrzymałości na ściskanie [MPa]; w tym przypadku to próbka walcowa o wymiarach 150/300 mm;
  • 20 – druga liczba oznacza drugi rodzaj próbki, na której określana jest klasa wytrzymałości na ściskanie [MPa]; w tym przypadku to próbka sześcienna o wymiarach 150/150 mm.

Co oznaczają symbole S1, S4 itd. na betonie?

Symbole w postaci SX – gdzie X stanowi cyfrę od 1 do 5 – oznaczają klasę konsystencji betonu zgodnie z normą PN-EN206+A1:2016-12 badaną metodą opadu stożka Abramsa. Różnica pomiędzy wysokością formy a najwyższym punktem opadłego stożka mieszanki betonowej pozwala na oznaczenie konsystencji masy.

Klasa Opad stożka Tolerancja (+/-)
S1 10-40 mm 10 mm
S2 50-90 mm 20 mm
S3 100-150 mm 30 mm
S4 160-210 mm 30 mm
S5 >220 mm 30 mm

Jakie są klasy ekspozycji betonu i co oznaczają?

Klasy ekspozycji betonu określają warunki, w jakich będzie on eksploatowany, a tym samym wpływają na wymagania dotyczące jego wytrzymałości i odporności na różne czynniki zewnętrzne. Klasy ekspozycji są zdefiniowane w normie PN-EN 206-1 i obejmują następujące oznaczenia:

  • X0 – mieszanki przeznaczone do stosowania w środowisku, w którym nie ma zagrożeń;
  • XC1, XC2, XC3, XC4 – mieszanki przeznaczone do stosowania w środowisku, gdzie beton narażony jest na karbonatyzację;
  • XD1, XD2, XD3 – mieszanki przeznaczone do stosowania w środowisku, gdzie beton narażony jest na działanie chlorków niepochodzących z wody morskiej;
  • XS1, XS2, XS3 – mieszanki przeznaczone do stosowania w środowisku, gdzie beton narażony jest na działanie chlorków pochodzących z wody morskiej;
  • XF1, XF2, XF3, XF4 – mieszanki przeznaczone do stosowania w środowisku, gdzie beton narażony jest na zamrażanie lub rozmrażanie;
  • XA1, XA2, XA3 – mieszanki przeznaczone do stosowania w środowisku, gdzie beton narażony jest na agresję chemiczną.

Jak oznacza się wodoszczelność betonu?

Zgodnie z normą PN-EN 206-1 wodoszczelność betonu oznacza się za pomocą tzw. klasy wodoszczelności, która określa jego zdolność do zapobiegania przenikania wody. Klasy te oznacza się literą „W” i odpowiednią liczbą od 0 do 20, gdzie „W0” oznacza brak wodoszczelności, a „W20” – najwyższą klasę wodoszczelności.