Nie dolewaj wody do betonu i nie pozwól na to innym!

Dlaczego nie wolno dolewać wody do betonu?


Jeśli chcemy, aby nasza mieszanka betonowa była rzadsza (a prawidłowo mówiąc, była bardziej ciekła) niż ta, którą zamówiliśmy i otrzymaliśmy, to jej rozrzedzenie można uzyskać jedynie poprzez wymieszanie jej z przeznaczonymi do tego środkami chemicznymi – superplastyfikatorami. Taką czynność może dokonać jedynie upoważniony przedstawiciel producenta.

Jeśli zależy nam na uzyskaniu bardziej ciekłej postaci betonu, to absolutnie nie wolno w tym celu dolewać do niego wody. W taki sposób doprowadzamy do zwiększenia wartości wskaźnika w/c, czyli wody do cementu, a w konsekwencji właściwości betonu są znacznie gorsze.

Jak już wspomnieliśmy, woda dolana do gotowego betonu na budowie może negatywnie wpływać na jego właściwości. Powoduje m.in. jego niższą wytrzymałość po stwardnieniu, wzrasta również jego nasiąkliwość oraz porowatość. Oprócz tego beton staje się zdecydowanie mniej odporny na mróz, spada jego wytrzymałość na działanie środowisk korozyjnych, a ponadto wykazuje gorsze warunki ochrony stali. Prosząc kierowcę o dolanie wody do mieszanki betonowej, ryzykujesz, że beton nie osiągnie założonej klasy wytrzymałości! Jeśli wskaźnik w/c jest niski, to uzyskany beton będzie wysokiej jakości. Z kolei, jeśli wskaźnik w/c będzie wysoki, to pojawi się szereg niekorzystnych właściwości betonu.

W pracach z betonem i podczas pojawiania się pomysłów, aby rozrzedzać go z zastosowaniem wody, warto kierować się starym budowlanym przysłowiem: „Jak najmniej wody do betonu, a jak najwięcej na beton”.
 

Mieszanka betonowa – dodawanie do niej wody niekorzystnie wpływa na jej właściwości.

 

Image
nie-dolewaj-wody-do-betonu-i-inie-pozwol-na-to-innym.jpeg
  • Bleeding – jeśli w mieszance jest nadmiernie dużo wody, to wydostaje się ona na powierzchnię elementu, który jest betonowany.
  • Segregacja – jeśli dodamy więcej wody, niż przewidziano w recepturze mieszanki, doprowadzimy do segregacji jej składników.
  • Wiązanie mieszanki następuje zdecydowanie wolniej, można zaobserwować również, że poziom wytrzymałości rośnie zdecydowanie wolniej.
     

Beton – dodawanie do niego wody ma niekorzystny wpływ na jego właściwości.

 

  • Pojawianie się rys – na początku beton jest zdecydowanie bardziej podatny na powstawanie rys, w wielu przypadkach okazuje się, że zarówno ich wielkość, jak i szerokość są elementem, którego nie można zaakceptować ze względów wizualnych lub estetycznych.
  • Poziom wytrzymałości – po dodaniu wody końcowa wytrzymałość betonu jest zdecydowanie niższa niż ta, jaka była projektowana. Jeśli przykładowo dolejemy 20 litrów wody do 1 m3 betonu, to poziom wytrzymałości może być mniejszy nawet o 50%.
  • Wyższy poziom ścieralności – powierzchnia betonu wyróżnia się znacznie mniejszym poziomem odporności na ścieranie. Będzie niewielka nawet przy uwzględnieniu jedynie ruchu pieszego, w konsekwencji może dochodzić do pylenia powierzchniowego.
  • Rozwarstwienie – dochodzi do odspajania się górnej warstwy mieszanki od tych, które znajdują się poniżej, jeśli w górnej znalazło się nadmiernie dużo wody.
  • Trwałość – słaby typ betonu, o niskim poziomie wytrzymałości, na którym powstają rysy, nie będzie stanowił odpowiedniego zabezpieczenia dla zbrojenia. Wzrasta więc również ryzyko korozji zbrojenia, w związku z czym elementy te mogą przedwcześnie niszczeć.