Czym jest przesiewanie kruszywa?

Przesiewanie (sortowanie) to proces polegający na rozdzieleniu kruszywa na poszczególne frakcje, które są zależne od wielkości ziaren. Jest to ważny proces produkcyjny, ponieważ normy i dokumenty techniczne wymagają zastosowania kruszywa o konkretnym uziarnieniu, np. w mieszance betonowej przeważnie stosujemy frakcje 0/2 mm, 2/8 mm, 8/16 mm, natomiast w przypadku wykonywania warstw podbudów drogowych wykorzystywane są zazwyczaj mieszanki o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm lub 0/63 mm. Proces przesiewania poprzedza przygotowanie nadawy, która jest następnie rozsiewana na sitach o żądanych wielkościach oczek, co pozwala uzyskać konkretną frakcję.

Czy wszystkie kruszywa budowlane trzeba przesiewać?

Proces przesiewania jest podyktowany koniecznością nadania odpowiedniej frakcji kruszywowej. Przesiewanie pozwala wyeliminować zanieczyszczenia, które mogłyby wpłynąć negatywnie na jakość gotowego produktu. Pozwala to również na odrzucenie podziarna i nadziarna dla wymaganej frakcji kruszywa.

Jak dobrać sito do kruszywa?

Sita dobieramy odpowiednio dla uzyskania pożądanej frakcji. Jest to konieczne, by odrzucić podziarno (nie tyczy to mieszanek o ciągłym uziarnieniu), czyli wszystkie wielkości ziaren kruszywa poniżej dolnej granicy frakcji, a w przypadku nadziarna proces polega na odrzuceniu ziaren kruszywa powyżej górnej granicy docelowej frakcji. Wielkości oczek sit określane są za pomocą wartości numerycznych, które oznaczają średnicę otworu lub szczeliny w milimetrach, co ustala granicę wielkości ziaren kruszywa. Daje to możliwość uzyskania odpowiedniej frakcji grysowej, lub też mieszanki o ciągłym uziarnieniu np. 8/16 mm lub 0/63 mm.

Co to są sortowniki i jak działają?

Sortowniki, zwane także przesiewaczami, to maszyny służące do przesiewania kruszywa. Porcja materiału jest lokowana na górnym sicie, a następnie przesiewana. W zależności od konstrukcji urządzenia przesiewacz może mieć jedno lub wiele sit, ułożonych jedno na drugim w malejącej kolejności otworów.

W trakcie procesu większe elementy zostają zatrzymane na wierzchu, a mniejsze przechodzą przez sito i zostają podzielone na frakcje o określonej wielkości ziaren. Odpowiednie ustawienie sit i czas przesiewania pozwala na uzyskanie kruszyw o żądanych parametrach, eliminując dodatkowo zanieczyszczenia.

Kruszywa wprowadzane są do sortowników za pomocą taśmociągów, przenośników lub ładowarek, a automatyczny proces przesiewania pozwala osiągnąć wysoką wydajność i dokładność sortowania kruszyw.