Jak szlifować beton?

 

Szlifowanie betonu wykonuje się przy pomocy wielu technik – w zależności od wielkości obrabianej powierzchni można wykorzystać w pełni ręczne rozwiązania lub maszyny jak szlifierki do betonu. Szlifowanie betonu można wykonać nie tylko na nowych, lecz także już użytkowanych powierzchniach.

Polerowany beton, czyli beton zeszlifowany, zapewnia gładką i równą powierzchnię, a także daje mnogość opcji wykończenia, w tym różne stopnie odsłonięcia kruszywa, poziomy połysku czy też możliwość barwienia. Do tego wykazuje wysokie własności wytrzymałościowe i odporność na ścieranie, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia środkami chemicznymi. Ponadto nie wymaga wielu prac konserwacyjnych, dlatego jest tak powszechny w zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych.

Techniki szlifowania betonu:

  • szlifowanie betonu na sucho to mało efektywna metoda, zwłaszcza w przypadku bardzo twardych materiałów, do tego powoduje szybsze przegrzewanie się narzędzi szlifierskich, za to nie pozostawia tyle odpadów i szybciej jest sprzątnąć miejsce pracy, natomiast jest to praca typowo pyląca
  • szlifowanie betonu na mokro to metoda wydajniejsza i pozwala obrobić większe pole nawierzchni niż metoda na sucho, jednak minusem jest duża ilość ścieru, przez który narzędzia szlifierskie szybciej się zużywają, a miejsce pracy jest bardziej zabrudzone

Jeżeli chodzi o to, jak szlifować beton, na początek należy wybrać odpowiednią technikę, z uwzględnieniem wad i zalet. Szlifowanie betonu jest trudnym procesem, który powinna wykonywać wykwalifikowany fachowiec lub ekipa. Pierwszym krokiem jest usunięcie starych powłok i usunięcie nierówności (szlifowanie zgrubne), do czego zaleca się użyć narzędzi diamentowych z metalowym spoiwem o ziarnistości 20/30 (przy braku wypiętrzeń i powłoki należy użyć narzędzi diamentowych z metalowym spoiwem o ziarnistości 50/60 lub 100/120). Następnie praca wymaga większej precyzji przy szlifowaniu powierzchni – w tym celu należy zastosować narzędzia szlifierskie o coraz to drobniejszym ziarnie.

W końcowym etapie szlifowania zgrubnego można stosować preparat do wypełniania otworów, porów i szpar powstałych w trakcie szlifowania betonu, który zwiększy odporność na zabrudzenia posadzki (zanim wyschnie, należy zeszlifować powierzchnię). Warto stosować również utwardzacz, który wchodzi w reakcję ze składnikami betonu i preparatem wypełniającym. Po osiągnięciu przez posadzkę wymaganego wyglądu, tj. na koniec wszystkich prac szlifierskich, należy użyć impregnatu.

 

Sprawdź również: Jak prawidłowo zagęścić beton?