Klasy pielęgnacji betonu

 

Świeży beton powinien być odpowiednio pielęgnowany, aby otrzymać w określonym czasie rodzaj betonu o projektowanych właściwościach. Czas trwania pielęgnacji związany jest z rozwojem wytrzymałości w strefie powierzchniowej betonu i jest określany przez klasy pielęgnacji betonu.

Wybór klasy pielęgnacji betonu jest zależny od oczekiwanego poziomu wytrzymałości betonu w chwili zakończenia pielęgnacji w odniesieniu do jego wytrzymałości charakterystycznej po 28 dniach. Wybór klasy powinien wynikać z klasy ekspozycji, składu betonu, grubości otuliny zbrojenia, a także warunków klimatycznych.

Norma PN-EN 13670:2011 wymienia cztery klasy pielęgnacji betonu z uwzględnieniem czasu oraz procentu wymaganej wytrzymałości charakterystycznej na ściskanie po 28 dniach.

Klasy pielęgnacji betonu:

  • klasa pielęgnacji betonu 1 – czas 12 h
  • klasa pielęgnacji betonu 2 – procent wymaganej wytrzymałości: 35
  • klasa pielęgnacji betonu 3 – procent wymaganej wytrzymałości: 50
  • klasa pielęgnacji betonu 4 – procent wymaganej wytrzymałości: 70

Klasa 1 pielęgnacji betonu nie jest zalecana w większości przypadków ze względu na krótki czas pielęgnacji wynoszący 12 godzin, który może być niewystarczający, aby uzyskać właściwą jakość przypowierzchniowej warstwy betonu. Klasa ta dobrze sprawdzi się przy betonach o niskich wymaganiach jakościowych, przeznaczonych do eksploatacji w środowiskach nieagresywnych, oraz tam, gdzie wytrzymałość betonu ma nieistotne znaczenie – podlewki, warstwy wyrównawcze, które nie będą obciążane.

Wybór klas 2, 3, 4 wymaga uwzględnienia uwarunkowań doraźnych (jak obciążenie elementu w okresie dojrzewania, zarówno ciężarem własnym, jak i zewnętrznym) oraz uwarunkowań długoterminowych (klasa ekspozycji betonu). Specjalne wymagania
w zakresie pielęgnacji, jak np. wyższe niż uzyskanie 70 wytrzymałości charakterystycznej, mogą być podane w specyfikacji wykonawczej. Klasę pielęgnacji ma obowiązek wyspecyfikować projektant konstrukcji.

Kilka słów o pielęgnacji betonu

Pielęgnacja betonu ma za zadanie zminimalizować skurcz plastyczny, zapewnić odpowiednią wytrzymałość powierzchniową oraz odpowiednią trwałość strefy powierzchniowej. Pielęgnacja uwzględnia rozmaite zabiegi podejmowane od chwili ułożenia i zagęszczenia mieszanki betonowej w celu utrzymania właściwej temperatury i odpowiedniej wilgotności oraz ochrony betonu przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

Dokonany wybór klasy pielęgnacji betonu nie narzuca wyboru metody pielęgnacji 
betonu. Tu do wyboru jest pielęgnacja mokra, stosowanie osłon oraz stosowanie preparatów do pielęgnacji betonu. W każdym przypadku prowadzenie pielęgnacji wymaga stałego nadzoru nad dokładnością wykonywania zabiegów ochronnych oraz rejestrowania warunków temperaturowych dojrzewającego betonu, jak i otoczenia.

Dowiedz się więcej: jakie rodzaje betonów stosuje się do fundamentów.