Jednym z najważniejszych etapów wykonania domu jest odpowiedni fundament

Jakie są sposoby wykonywania ław fundamentowych?

  • Ławy fundamentowe w deskowaniu

Wykonując ławy fundamentowe w deskowaniu, należy wykonać wykop o 10-15cm szerzej z każdej strony od projektowanej ławy fundamentowej. Następnym krokiem jest wylanie betonu podkładowego gr 10 cm tzw. chudego betonu. Jest to warstwa wyrównująco-podkładowa, której zadaniem jest ustabilizowanie gruntu oraz zapobieganie wymieszania betonu konstrukcyjnego z gruntem co mogłoby doprowadzić do osłabienia wytrzymałości tego typu betonu.

Image
lawy-fundamentowe-na-gruncie.png
  • Ławy fundamentowe w deskowaniu

Pierwszym etapem wykonania ławy fundamentowej na gruncie jest rozłożenie folii budowlanej, wywiniętej ok. 20 cm nad wykop (należy zabezpieczyć przed osuwaniem się np. deską), wykonanie odpowiedniego zakładu folii oraz sklejenie miejsc łączenia taśmą. Dzięki zastosowaniu folii grunt nie będzie mieszał się z betonem konstrukcyjnym oraz zapobiegnie przedostaniu się zaczynu cementowego do gleby.

Jak zbroić ławy fundamentowe?


Przed zabetonowaniem fundamentów musimy przygotować zbrojenie i wykonać je zgodnie z projektem budowlanym. Do wykonania elementów konstrukcyjnych należy zastosować stal żebrowaną AIII lub AIIIN. Zbrojenie nie może być brudne, skorodowane oraz wysmarowane substancjami mogącymi mieć wpływ na ich przyczepność do betonu. Standardowe zbrojenie w ławach fundamentowych złożone jest z 4 prętów żebrowanych o średnicy 12 lub 16 mm, połączonych strzemionami z prętów o średnicy 6 mm w rozstawie co ok. 30 cm, które nadają sztywność całemu zbrojeniu. Przy wykonywaniu zbrojenia należy zwrócić szczególną uwagę na narożniki, w których należy sprawdzić odpowiednią długość zakładu zbrojenia zgodnie z projektem. Przed rozpoczęciem betonowania należy również sprawdzić, czy wykonaliśmy wszystkie zbrojenia pionowe tzw. startery, oraz czy całość zbrojenia jest odpowiednio związana drutem wiązałkowym, tak aby w trakcie betonowania nie nastąpiły przesunięcia mogące mieć wpływ na odpowiednią otulinę zbrojenia.

Cenna rada: wykonując zbrojenie fundamentów, należy pamiętać o wyprowadzaniu uziomu fundamentowego do wykonania instalacji odgromowej. Można to wykonać przez przyspawanie bednarki ocynkowanej do zbrojenia lub użyciu systemowego łącznika bednarki do zbrojenia i wyprowadzeniu jej poza obrys budynku. Całość prac przed betonowaniem powinna być odebrana przez kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi oraz potwierdzona przez ww. osobę w dzienniku budowy.