Granodioryt

Opis produktu

Granodioryt to skała magmowa typu głębinowego o strukturze drobnokrystalicznej lub średniokrystalicznej i o barwie szarej.

Granodioryt to skała magmowa charakteryzująca się bardzo dobrymi parametrami fizycznymi i chemicznymi. Kruszywo jest pozyskiwane z kopalni Klesov na Ukrainie, a Holcim (dawniej Lafarge) jest jego głównym producentem i dostawcą na rynek polski.

Korzyści z zastosowania Grandiorytu Holcim

 • Mała ścieralność
 • Duża mrozoodporność
 • Niska nasiąkliwość
 • Odporność na miażdżenie
 • Brak reaktywności alkalicznej
 • Bardzo dobre wskaźniki nośności i wskaźnik piaskowy
 • Niezmienność parametrów chemicznych

Cechy Granodiorytu Holcim:

 

 • nasiąkliwość ‒ WA242 (wg PN-EN 1097-6)
 • wskaźnik kształtu ‒ SI15 (wg PN-EN 933-4)
 • wskaźnik płaskości ‒ Fl15 (wg PN-EN 933-3)
 • mrozoodporność ‒ F2 (wg PN-EN 1367-1)
 • mrozoodporność w soli ‒ FNaCl7 (wg PN-EN 1367-6)
 • odporność na rozdrabnianie ‒ LA25 (wg PN-EN 1097-2)

   

Zastosowanie:

 

 • budownictwo drogowe ‒ produkcja warstw ścieralnych, wiążących, podbudów i powierzchniowych utrwaleń
 • produkcja betonów
 • produkcja podsypki kolejowej
   

 

Parametry techniczne

Parametry granodiorytu Holcim:
Nasiąkliwość, WA24WA242 (wg PN-EN 1097-6)
Wskaźnik kształtu, SISI15 (wg PN-EN 933-4)
Wskaźnik płaskości, FIFl15 (wg PN-EN 933-3)
Mrozoodporność, FF2 (wg PN-EN 1367-1)
Mrozoodporność w soli, FNaClFNaCl7 (wg PN-EN 1367-6)
Odporność na rozdrabnianie, LALA25 (wg PN-EN 1097-2)

 Właściwości określone dla fakcji 8/11,2

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

NORMY

Dla kruszyw do budowy dróg – do warstw ścieralnych, wiążących, podbudów oraz powierzchniowych utrwaleń zgodnie z:
 • wymaganiami Technicznymi „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych – WT-1 Kruszywa 2014” 
 • normą PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
Dla kruszyw do betonów zgodnie z:
 • normą PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”
Dla kruszyw na podsypkę kolejową zgodnie z:
 • normą PN-EN 13450 „Kruszywa na podsypkę kolejową”

Kontakt

Image
repair.png

Kruszywa

Image
info.png

Zamówienia i informacje

800 800 225

Bezpłatna infolinia

Artykuły