Piaskowiec

Opis produktu

Piaskowiec to skała osadowa, która powstaje w wyniku scementowania ziaren kwarcu, skaleni, miki oraz okruchów innych skał i minerałów o średnicy 0,02/2 mm za pomocą spoiwa ilastego, krzemionkowego, wapiennego (kalcytowego, dolomitowego) lub żelazistego.

Piaskowiec to średnioziarnista, zwięzła skała osadowa. Przyjmuje różne zabarwienia – od szarego po żółte, czerwone i białe. Holcim (dawniej Lafarge) produkuje piaskowce w trzech zakładach: w Tenczynie, Porąbce i Klikuszowej.

Korzyści z zastosowania Piaskowca holcim

 • Niska nasiąkliwość
 • Mrozoodporność
 • Duża liczba zastosowań w hydrotechnice
 • Dobra substytucyjność w stosunku do innych kruszyw o podobnych zastosowaniach

Cechy piaskowca Holcim:
 

 • niska nasiąkliwość – 0/4 – WA244 (wg PN-EN 1097-6), 4/31 – WA244 (wg PN-EN 1097-6)
 • wskaźnik kształtu – SI40 (wg PN-EN 933-4)
 • wskaźnik płaskości – Fl35 (wg PN-EN 933-3)
 • zawartość pyłów – f12 (wg PN-EN 933-8)
 • zawartość siarki całkowitej – S1 (wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05)
 • mrozoodporność
 • dobra substytucyjność w stosunku do innych kruszyw o podobnych zastosowaniach.
   

Zastosowanie:

 

 • budowa i utwardzenie dróg, placów, podjazdów
 • roboty hydrotechniczne
 • okładziny w wykończeniach wewnętrznych i zewnętrznych budynków
 • materiał rzeźbiarski
 • materiał dekoracyjny
 • kruszywo dekoracyjno-konstrukcyjne w ogrodnictwie.

 

Parametry techniczne

Parametry piaskowca Holcim:
Nasiąkliwość, WA24

0/4 - WA244 (wg PN-EN 1097-6)

4/31 - WA244 (wg PN-EN 1097-6)

Wskaźnik kształtu, SISI40 (wg PN-EN 933-4)
Wskaźnik płaskości, FIFl35 (wg PN-EN 933-3)
Zawartość pyłów, ff12 (wg PN-EN 933-8)
Zawartość siarki całkowitej, SS1 (wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05)

Właściwości określone dla fakcji 0/31 mm

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

 

NORMY

Dla kruszyw do podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie zgodnie z:
 • normą PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.
Dla kruszyw do robót hydrotechnicznych zgodnie z:
 • normą PN-EN 13383-1 „Kamień do robót hydrotechnicznych”.

Kontakt

Image
repair.png

Kruszywa

Image
info.png

Zamówienia i informacje

800 800 225

Bezpłatna infolinia

Artykuły