Granit Glensanda

Opis produktu

Kruszywo granitowe o barwie szaro-czerwonej ze złoża Glensanda w Szkocji jest znane w całej Europie ze względu na swoje wysokie parametry. Stosuje się je głównie jako kruszywo do betonu, asfaltu i podbudów oraz jako podsypka kolejowa.

Granit z kopalni Glensanda to kruszywo wykazujące się bardzo dobrymi parametrami termoizolacyjnymi, niepalnością, obojętnością chemiczną, odpornością na działanie mrozu i wilgoci. Kruszywo wydobywane ze złóż Glensanda w Szkocji ma szaro-czerwoną barwę.

Korzyści z zastosowania kruszywa granitowego Glensanda

 • Duża odporność na wietrzenie chemiczne i fizyczne
 • Wytrzymałość na ściskanie i ścieralność
 • Niska nasiąkliwość i porowatość
 • Wysoka jakość oraz stabilne parametry fizyko-chemiczne
 • Mrozoodporność
 • Odporność na miażdżenie
 • Brak reaktywności alkalicznej
 • Bardzo dobry wskaźnik nośności

Cechy kruszywa granitowego Glensanda

 

 • nasiąkliwość ‒ WA₂₄1 (wg PN-EN 1097-6)
 • wskaźnik kształtu ‒ SI₁₅ (wg PN-EN 933-4)
 • wskaźnik płaskości ‒ Fl₁₅ (wg PN-EN 933-3)
 • mrozoodporność ‒ F₁ (wg PN-EN 1367-1)
 • mrozoodporność w soli ‒ FNaCI1 (wg PN-EN 1367-6)
 • odporność na rozdrabnianie ‒ LA₂₅ (wg PN-EN 1097-2)

   

Zastosowanie

 

 • kruszywo do betonów
 • kruszywo do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń ‒ na drogi, lotniska i inne powierzchnie przeznaczone do ruchu
 • kruszywo do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów ‒ w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
 • kruszywo na podsypkę kolejową
   

 

Parametry techniczne

Parametry granitu Holcim:
Nasiąkliwość, WA24WA241 (wg PN-EN 1097-6)
Wskaźnik kształtu, SISI15 (wg PN-EN 933-4)
Wskaźnik płaskości, FIFl15 (wg PN-EN 933-3)
Mrozoodporność, FF2 (wg PN-EN 1367-1)
Mrozoodporność w soli , FNaClFNaCl1 (wg PN-EN 1367-6)
Odporność na rozdrabnianie, LALA25 (wg PN-EN 1097-2)

Właściwości określone dla fakcji 2/8; 8/16 mm     

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oznaczenia normowe
 • PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”.
 • PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu”.
 • PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”.
 • PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.
 • PN-EN 13450:2004 Kruszywa na podsypkę kolejową.
 • WT4 - wymagania techniczne "Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych"

Kontakt

Image
repair.png

Kruszywa

Image
info.png

Zamówienia i informacje

800 800 225

Bezpłatna infolinia

Artykuły