Bazalt od holcim

Opis produktu

Bazalt to lita skała, która znajduje zastosowanie m.in. przy budowie dróg, jako kruszywo w mieszankach betonowych czy jako podsypka kolejowa.

Bazalt jest skałą litą, pochodzenia wulkanicznego – wylewną, o strukturze bardzo drobnoziarnistej (czasami porfirowej) i barwie czarnej, szarej lub zielonej. Stosowany jest m.in. przy budowie dróg, jako kruszywo w mieszankach betonowych, a także na podsypki kolejowe.

Korzyści z zastosowania Bazaltu holcim

 • Duża odporność na wietrzenie chemiczne i fizyczne
 • Wytrzymałość na ściskanie i ścieralność
 • Niska nasiąkliwość i porowatość
 • Wysoka jakość oraz stabilne parametry fizyko-chemiczne
 • Mrozoodporność
 • Odporność na miażdżenie
 • Brak reaktywności alkalicznej
 • Bardzo dobry wskaźnik nośności
 • Surowiec posiadający bardzo dobre parametry termoizolacyjne: niepalny, obojętny chemicznie, odporny na działanie mrozu i wilgoci.
 • Materiały przeznaczone do sprzedaży pozbawione są tzw. 
 • Tufów oraz zgorzeli słonecznej

Cechy Bazaltu holcim

 

 • niska nasiąkliwość i porowatość
 • odporność na wietrzenie chemiczne i fizyczne
 • wytrzymałość na ściskanie i ścieralność
 • mrozoodporność
 • brak reaktywności alkalicznej
 • wysoki wskaźnik nośności.


Zastosowanie bazaltu holcim

 

 • budowa dróg – warstwy ścieralne, wiążące, podbudowy, utrwalenia powierzchniowe
 • nawierzchnie drogowe
 • betony
 • podsypki kolejowe.
   

 

Parametry techniczne

Parametry bazaltu Holcim:

Nasiąkliwość, WA24

WA242 (wg PN-EN 1097-6)

Wskaźnik kształtu, SI

SI15 (wg PN-EN 933-4)

Wskaźnik płaskości, FI

Fl15 (wg PN-EN 933-3)

Mrozoodporność, F

F2 (wg PN-EN 1367-1)

Mrozoodporność w soli, FNaCl

FNaCl7 (wg PN-EN 1367-6)

Odporność na rozdrabnianie, LA

LA20 (wg PN-EN 1097-2)

 

Właściwości określone dla fakcji 8/11,2 mm

*Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

NORMY

Dla kruszyw do budowy dróg – do warstw ścieralnych, wiążących, podbudów oraz powierzchniowych utrwaleń zgodnie z:
 • wymaganiami Technicznymi „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych – WT-1 Kruszywa 2014” 
 • normą PN-EN 13043 „Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”
Dla kruszyw do betonów zgodnie z:
 • normą PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu”
Dla kruszyw na podsypkę kolejową zgodnie z:
 • normą PN-EN 13450 „Kruszywa na podsypkę kolejową”
Dla kruszyw stosowanych do nawierzchni drogowych zgodnie z:
 • wymaganiami Technicznymi „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych – WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2014”.

Kontakt

Image
repair.png

Kruszywa

Image
info.png

Zamówienia i informacje

800 800 225

Bezpłatna infolinia

Artykuły