Grupa LafargeHolcim ogłasza wyniki za IV kwartał 2016 roku

 
  • Wysokie tempo wzrostu wyników finansowych i przepływów pieniężnych w czwartym kwartale utrzymano dzięki strategii podwyżek, efektowi synergii i dyscyplinie w zarządzaniu kosztami.

  • Wyższy poziom marż jest związany z osiągnięciem planowanej wysokości rocznej skorygowanego zysku operacyjnego EBITDA – wzrost o 8,7 według porównywalnych danych; w czwartym kwartale – wzrost zysku operacyjnego EBITDA o 30,5 . 

  • W roku 2016 skorygowany wskaźnik zysku na akcję podwojono w porównaniu z rokiem poprzednim. 

  • W roku 2016 uzyskano przyrost rok do roku na poziomie 638 milionów CHF, zdecydowanie powyżej planowanego poziomu.

  • W czwartym kwartale wartość operacyjnych przepływów pieniężnych wzrosła ponad dwukrotnie, w ujęciu rocznym o 1,7 miliarda CHF. 

  • W roku 2016 ograniczono zadłużenie netto o 2,5 miliarda CHF. 

  • Proponowana wysokość dywidendy: 2,0 CHF na akcję. 

  • Zakłada się osiągnięcie dwucyfrowego wzrostu zysku operacyjnego EBITDA za rok 2017 wg porównywalnych danych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu, który mogą Państwo pobrać klikając poniżej